Podyplomowa Specjalizacja Kierunkowa w ramach studium Dyscypliny plastyczne w architekturze

Studia Podyplomowe usytuowane przy Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii - jednostka dydaktyczna o charakterze międzywydziałowym

Rekrutacja  - ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


prawdź nas

https://www.facebook.com/dyscyplinyplastycznewarchitekturze.wro/


kierunki:

 • 2-letnia Podyplomowa Specjalizacja Kierunkowa
 • Dyscypliny Plastyczne w Architekturze

Twórca i opiekun merytoryczny studium: prof. Michał Jędrzejewski.

Kierownik: prof. Urszula Smaza - Gralak2-letnia Podyplomowa Specjalizacja Kierunkowa 

Kierunek jest skierowany do artystów lub osób zaawansowanych w działaniach artystycznych, którzy planują rozszerzyć swój warsztat o nowe techniki artystyczne w pracowniach witrażu, malarstwa, rysunku, ceramiki, szkła, grafiki, sztuki mediów, archtektury wnętrz, wzornictwa i innych.

Praca pod kierunkiem opiekunów wybranej pracowni ( metoda mistrz-uczeń), jest poszerzona o zajęcia ogólnoplastyczne (malarstwo, rysunek)

 • Kandydat ubiegajacy się o przyjęcie na specjalizację kierunkową musi posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów plastycznych (mgr lub lic), albo być absolwentem dwuletniego kursu podstawowego Dyscyplin Plastycznych.
 • Unikalną cechą jest całkowita swoboda wyboru prowadzacego i pracowni. (pracownia grafiki, ceramiki, architektury wnętrz, biżuterii, witrażu, szkła, wzornictwa i inne)
 • Efektem 4 semestrów scisłej współpracy z wybranym pedagogiem stają się prace odznaczajace się zaawansowaną samodzielnością koncepcyjną oraz wysokim poziomem sprawności realizacyjnej.

Koszty studiów:

4.900zł - rocznie, 2.450 zł semestralnie (z możliwością rozbicia kwoty na 10 rat)

Warunkiem przyjęcia jest:

 • złożenie kompletu dokumentów
 • wpłata I raty czesnego w kwocie 500,- zł nr konta 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594  ING BS SA. o/Wrocław.

Dokumenty:

 • kwestionariusz,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • 2 fotografie (35 x 45 mm)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty I raty czesnego w kwocie 500,- zl

DOKUMENTY MOŻNA PRZYNIEŚĆ:

 • bezpośrednio do pok 106M pon/wt/śr/ćzw/pt od 8.00 do 15.00
 • lub PRZESYŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ 
 • lub PRZESŁAĆ POCZTĄ  ELEKTRONICZNĄ NA ADRES m.szumiejko@asp.wroc.pl

Termin składania dokumentów:  od czerwca 2021 do wyczerpania limitu (15 miejsc)

Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych


Administracja Studium:

 • tel. 71 34-380-31 wew. 303  
 • mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2021r. wg terminarza zjazdów co 2 tygodnie


W SPRAWIE FAKTUR

osoby które życzą sobie otrzymać fakturę (za czesne) proszone są o wypełnienie wniosku w załączeniu i przesłanie  go na adres: eka@asp.wroc.pl   KONTAKT Z KSIĘGOWOŚCIĄ POK. NR 112 LUB TEL. 71 3438031 WEWN. 231

UWAGA FAKTURY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE W TYM SAMYM MIESIĄCU W KTÓRYM BYŁA DOKONANA OPŁATA


NASZE DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021


          https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=13888

 • 21.11.2020r. wystawa studentów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Dyscypliny plastyczne w architekturze oraz Specjalizacji kierunkowej z pracowni dr hab. Anny Marii Kramm, prof. ASP we Wrocławiu

  Wystawa sztuki to wspólne przeżycie a wystawie zatytułowanej „Razemrazem”, przyświeca szczególna myśl.  Sens słowa razem, odczytujemy na wiele sposobów: uczeń- mistrz, grupa twórców, razem wraz. Wspólne, zainicjowane wystawą „Razemrazem" spotkanie w Galerii Oko w Centrum Kultury w Oławie, służy po raz kolejny poznaniu i wzajemności.
  Wytrwale, formatujemy język, oparty na wielowymiarowym dialogu, stąd też wystawę „Razemrazem”, odczytujemy jako poznawanie w odmienności. Chcąc jeszcze lepiej, zrozumieć sens zawarty w „podwójnym razem”, na krótką chwilę, odnosimy się do namysłu reprezentowanego przez twórcę filozoficznej myśli interpretacji, Hansa Georga Gadamera, który w doświadczaniu sztuki, rozpoznał rzeczywistą postać ludzkiego doświadczenia i rozumienia świata. Najbardziej absorbujące i zarazem najbardziej ukryte w „doświadczeniu razem”, pozostaje poszukiwanie przestrzeni wspólnej.

   Prof. uczelni Anna Maria Kramm

 https://youtu.be/hYXTKp6DMps

 • w dniach 26, 29 i 30 październik - pokazy końcowe hybrydowe, roczniki 2017 i 2018

https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=13608


NASZE DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


16 listopada 2019r. Pokazy końcowe słuchaczy kończących 2 letni cykl kształcenia ( roczniki 2016 i 2017)

Pokazy obejmowały prace wykonane w Pracowni Tkaniny prof. E. Poradowskiej -Werszler, Pracowni Scenografii filmowej prof. M. Hrisudilisa, Pracowni Rekalamy i Informacji Wizualnej prof. A. Skowrońskiego, Pracowni Koła Gancarskiego prof. K. Koczyńskiej - Kielan, Pracowni Witrażu i Szkła prof. Ryszarda Więckowskiego.

Pokazy były również okazją do otworzenia wystawy w galerii NEON słychaczy i absolwentów

https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=12968


NASZE DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKI 2018/2019


w dniu 16 marca 2019r w magicznych wnetrzach XVI wiecznego zamku Uroczysku Siedmiu Stawów - FineArt Gallery    www.uroczysko7stawow.pl  odbyła się prezentacja unikatów ceramicznych połączona z charytatywną aukcją ceramiki i szkła artystycznego na rzecz Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ( zebrano 145.000 zł !!)

Kuratorką i pomysłodawczynią całego wydarzenia była Pani Anna Gendaj, słuchaczka studiów podyplomowych - Dyscypliny plastyczne w architekturze - 2letnia specjalizacja kierunkowa w pracowni ceramiki prof. Bożeny Sacharczuk

Wydarzenie było sprawdzianem umiejętności Pani Anny Gendaj jako kuratorki wydarzeń artystycznych.  W ramach dyplomu kończacego kształcenie w kierunku Mediacja sztuki współczesnej - kurator wydarzeń artystycznych pod kierunkiem dr Agnieszki Kłos, Pani Anna zorganizowała wystawę prac Pani Bożeny Sacharczuk oraz charytatywną aukcję dzieł m.in. prof. Krystyny Cybińskiej, prof. Bożeny Sacharczuk, dr Agnieszki Leśniak - Banaszak,

 • Od 1.10. 2018 w Galeri za szybą (Plac polski) trwała wystawa "Szkło Podyplomowe" naszych trzech absolwentek Katarzyny Pyka, Anety Głowackiej i Beaty Bartosiak z pracowni Witrażu prowadzonej przez dr hab Ryszarda Więckowskiego prof. ASP.

Finisaż wystawy odbył się 27.10 
https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=12146


NASZE DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018


 • W dniu 26 kwietnia br. o godzinie 18.00 w Centrum Sztuki w Oławie ( ul. 11 listopada nr 25) odbył się wernisaż prac Słuchaczy Studium Podyplomowego Dyscypliny Plastyczne w Architekturze

pt. "UWIECZNIĆ ZACHWYT I OCZAROWANIE Akademickie Tematy - Akademickie Interpretacje"

Podstawę doświadczenia estetycznego buduje realne, zmysłowe spotkanie z dziełem sztuki, aby doświadczać, interpretować, przeczuwać, odkrywać, poruszyć w sobie rzeczywiste wzruszenie, zniweczyć napór codziennej rzeczywistości

 • W dniu 21 kwietna byliśmy na wycieczce w Dreźnie

Zapoznaliśmy się z zabytkami epoki baroku, w tym z dziełami "starych" mistrzów w galerii Zwinger

 • styczeń/ luty 2018

Nasza wystawa studia podyplomowe Dyscypliny plastyczne w architekturze oraz 2-letnia specjalizacja kierunkowa gościła na Politechnice Ślaskiej w Gliwicach oraz zamiejscowym ośrodku Politechni Ślaskiej w Zabrzu


Załączniki