Nasza oferta

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta poszukuje zagranicznych wykładowców / artystów zainteresowanych prowadzeniem 5-dniowych warsztatów. Poszukujemy profesjonalistów z róźnych krajów, reprezentujących odmienne postawy artystyczne, doświadczenia akademickie oraz doświadczenie mogące wzbogacić nasze interdyscyplinarne podejście do edukacji. 

Kandydaci na pobyty 5-dniowe przesyłają:

  • CV
  • Opis dorobku artystycznego / dydaktycznego
  • Portfolio w formie cyfrowej lub link do portfolio on-line
  • Propozycję wykładów, warsztatów, seminariów etc. 

Prowadzimy nabór ciągły.

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami. 

Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.