Dotacje przyznane w 2017 roku

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej Katedry Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
   „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 
 • Program Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego- Zakup wyposażenia i oprogramowania do pracowni specjalistycznych ASP, sali audytoryjnej, Biura PR oraz Sekcji IT.

Gmina Wrocław

Obrazek 3

 • Wydawnictwo albumowe - „Alfons Mazurkiewicz” z cyklu: Wrocławskie środowisko artystyczne
 • Wydawnictwo albumowe –„Alojzy Gryt” z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • X Festiwal Wysokich Temperatur
 • Międzynarodowe Sympozjum Sztuki „BYŁO, JEST I BĘDZIE” w ramach projektu Hallo Wrocław 2016
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie wystawy plenerowej,
 • Zorganizowanie wystawy rzeźbiarskiej prac dyplomowych autorstwa Kaliny Bańki i Janiny Myronowej na pl. Nowy Targ we Wrocławiu
 • Visiting Professors – wizyty: Patricii Villalobos Echeverría i Kazushi Nakada
 • Konferencja-Grafika postcyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

Obrazek 2

 • Najlepszy Dyplom Roku