DAIP

Pracownico, Pracowniku / Doktorantko, Doktorancie / Studentko, Studencie ASP we Wrocławiu,

czy wiesz, że możesz zostać Przedsiębiorcą Akademickim i w ramach Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP) poprowadzić swój start-up?

DAIP to wspólne przedsięwzięcie Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (WPT) oraz 12 dolnośląskich uczelni wyższych, w tym m.in.: ASP we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Medycznego czy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

DAIP to pierwszy w Polsce akademicki inkubator przedsiębiorczości stworzony przez uczelnie o tak szerokim i różnorodnym profilu, umożliwiający Przedsiębiorcom Akademickim współpracę i wymianę doświadczeń z innymi Przedsiębiorcami, często z bardzo odległych i zaskakujących dziedzin.

Jego ważną częścią jest ASP we Wrocławiu, DAIP ma swoją siedzibę w WPT, przy ulicy Duńskiej 9 (pełne dane teleadresowe znajdują się niżej).

Jeżeli jesteś obecnie Pracownikiem/Pracownicą, Doktorantem/Doktorantką, Studentem/Studentką ASP we Wrocławiu, a także Uczestnikiem/Uczestniczką studiów podyplomowych i w ramach Przedsiębiorstwa Akademickiego (firmy, start-upu) chcesz rozwijać działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną w swojej dziedzinie – możesz ubiegać się o przyjęcie do DAIP.

(Tę szansę mają również Absolwenci/Absolwentki naszej Uczelni oraz jej byli Pracownicy/Pracownice, którzy ukończyli studia/rozwiązali stosunek pracy nie później niż 7 lat temu).

Abyś prężnie rozwijał swój biznes związany z prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych lub działalnością innowacyjną DAIP oferuje Ci m.in.:

 • usługi najmu lub dzierżawy powierzchni biurowej z pełnym wyposażeniem biurowym na preferencyjnych warunkach czyli warunkach korzystniejszych niż warunki rynkowe (słowem: taniej!),

 • usługi najmu lub dzierżawy infrastruktury technicznej – ponownie na preferencyjnych warunkach,

 • dostęp do Internetu i łączy telekomunikacyjnych,

 • możliwość korzystania z faksu, ksera, drukarki i kopiarki,

 • podstawowe media – prąd, ogrzewanie, wodę,

 • szerokie możliwości promocyjne Twojego biznesu, m.in. poprzez stronę internetową Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT) i jego media społecznościowe,

 • sale konferencyjne i pomieszczenia na potrzeby Twojego start-upu,

 • szerokie możliwości organizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji indywidualnych i spotkań z ekspertami – w zależności od Twoich potrzeb,

 • doradztwo m.in. prawne i szkoleniowe,

 • promocję i reklamę podczas uczestnictwa w branżowych targach.

Istotne jest jednak także to, że lokując swój start-up w strukturach DAIP będziesz mógł korzystać z szerokich kontaktów i ofert gospodarczych WPT, spotkasz i wymienisz się cennymi doświadczeniami, a być może też nawiążesz ścisłą współpracę, z Przedsiębiorcami z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Medycznego czy Akademii Muzycznej.

Warto też wspomnieć, że będziesz miał możliwość bliskiego kontaktu z Przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoją działalność w drugim inkubatorze przedsiębiorczości zlokalizowanym w WPT – Inkubatorze Przedsiębiorczości i Technologii (IPiT).

Lista firm zlokalizowanych w WPT:

http://www.technologpark.pl/category/firmy

https://www.youtube.com/watch?v=KBdd6j_cR9o

Zdecydowałeś/zdecydowałaś, że warto być w DAIP?

Wobec tego musisz wykonać następujące kroki:

 1. wypełnić wniosek przystąpienia do DAIP (według wzoru znajdującego się w Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 1).

 2. do wniosku musisz dołączyć jak najlepiej przygotowany biznesplan (według wzoru znajdującego się w Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 2).

 3. jeżeli prowadzisz już działalność gospodarczą – do wniosku dołącz dokumenty rejestrowe swojej firmy (np. NIP, REGON).

 4. musisz jeszcze wypełnić wniosek o udzielenie pomocy de minimis (według wzoru znajdującego się w Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 3).

Z powyższymi dokumentami zgłoś się do Biura Współpracy z Biznesem ASP we Wrocławiu – m.in. w celu ostatecznej weryfikacji oraz uzyskania informacji „co dalej”.

Od przyjęcia do DAIP dzielą Cię już w tym momencie tylko 2 kluczowe etapy:

- uzyskanie koniecznej, pozytywnej rekomendacji ze strony ASP we Wrocławiu,

- głosowanie nad przyjęciem Twojej kandydatury (Twojego start-upu) do DAIP na comiesięcznej Radzie DAIP, odbywającej się w siedzibie WPT.

Na tym etapie Twój pomysł na biznes/Twój wniosek o przyjęcie do DAIP będzie analizowany, oceniany i szeroko dyskutowany przez przedstawicieli naszej ASP, przedstawicieli i ekspertów z DAIP i WPT oraz przedstawicieli innych uczelni – współtwórców DAIP.

Jeżeli uzyskasz rekomendację ASP Wrocław i pozytywnie przejdziesz głosowanie – będziesz mógł/mogła podpisać umowę z WPT o działalności w DAIP.

Z dobrodziejstw DAIP będziesz mógł/mogła korzystać przez 2 lata

(z ewentualną opcją przedłużenia działalności w DAIP o 1 rok).

PAMIĘTAJ! Twoje Przedsiębiorstwo Akademickie/Firma/Start-up w DAIP musi rozwijać działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Działalność handlowa Twojego Start-upu jest ważna, oczywiście, ale nie może zdominować badań, rozwoju i innowacji!

Dane teleadresowe DAIP:

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Duńska 9, budynek Delta
54-427 Wrocław

tel.: (71) 798-58-16

e-mail: kontakt@startupwro.pl