Podstawowe informacje

Celem priorytetowym Specjalisty ds. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych ASP we Wrocławiu jest budowanie kontaktów i pozytywnych relacji na tzw. „styku nauki i biznesu”, kontaktów i relacji, które przyniosą korzyści obu stronom (w postaci np.:

- realizacji wspólnych projektów dofinansowanych z dostępnych źródeł zewnętrznych,

- wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,

- zwiększenia dostępności dla przedsiębiorców do bogatej infrastruktury badawczej ASP we Wrocławiu i ogromnej wiedzy eksperckiej i potencjału jej pracowników z jednej strony, a z drugiej poznania wymogów i realiów współpracy z biznesem przez studentów i doktorantów Uczelni – tzw. „upraktycznienie studiów”).

Przedsiębiorco!

Chciałbyś dowiedzieć się, co mogą zaoferować Ci świetnie wykształceni, niesamowicie doświadczeni i – co najważniejsze – ciągle rozwijający swój potencjał pracownicy Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa?

Ciekawi Cię jak mógłbyś skorzystać z infrastruktury badawczej unikatowego w skali kraju Wydziału Ceramiki i Szkła?

A może chciałbyś zaprosić partnera biznesowego na wystawy szalenie kreatywnych pracowników, doktorantów lub studentów Wydziału Malarstwa i Rzeźby lub Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, albo zorganizować dla swoich pracowników oryginalne i niezapomniane warsztaty proponowane przez te Wydziały?

Po prostu – zadzwoń, napisz e-mail i umów się na wizytę w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

(71) 302-58-75, j.zuchowski@asp.wroc.pl

Pracownico, Pracowniku / Doktorantko, Doktorancie / Studentko, Studencie ASP we Wrocławiu!

Masz świetny pomysł na biznes, ale przeraża Cię pisanie biznesplanu i potrzebujesz zorganizowania szkolenia lub warsztatu w tej kwestii?

Masz genialny pomysł na podbój rynku ze swoim start-upem, masz też już biznesplan w kieszeni i chciałbyś skorzystać z Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP), który współtworzy wrocławska ASP?

Chciałbyś aby ASP we Wrocławiu nawiązało kontakt z interesującą Cię firmą, ale nie wiesz kompletnie jak się do tego zabrać, do kogo w wybranej firmie zadzwonić?

Prosta sprawa – zadzwoń, napisz e-mail i zaproś Specjalistę ds. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych do Twojej Pracowni lub umów się na wizytę w pokoju nr 103 w CSUiCI.

(Ale lepiej zaproś do Pracowni, bo Specjalista ds. komercjalizacji niczego nie uwielbia bardziej, niż poznawania nieznanych mu jeszcze Uczelnianych Pracowni, każda terra incognita wrocławskiej ASP jest dla niego ciekawa i cenna)

Do celów szczegółowych Specjalisty ds. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych ASP we Wrocławiu, wspierających realizację celu priorytetowego, należy:

 • analiza potencjału rynkowego ASP we Wrocławiu,
 • tworzenie ofert dotyczących komercjalizacji rozwiązań opracowywanych we wrocławskiej ASP, w tym:
 • ofert dotyczących usług edukacyjnych i szkoleniowych,
 • ofert eksperckich,
 • ofert badawczych,
 • ofert projektowych,
 • ofert dotyczących usług foto-audio-wideo,
 • ofert wzorniczych,
 • ofert architektonicznych,
 • ofert konserwatorskich,
 • ofert komercyjnego udostępniania posiadanej infrastruktury badawczej,
 • ofert komercjalizacji dzieł sztuki,
 • budowanie kontaktów i pozytywnych relacji z partnerami biznesowym ASP we Wrocławiu (zarówno z mikro-, małymi i średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami), związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

 • budowanie kontaktów i pozytywnych relacji z partnerami ASP we Wrocławiu zarówno z sektora instytucji państwowych, jak i sektora organizacji pozarządowych, związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

 • doradztwo dla pracowników w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami, realizacji projektów zewnętrznych, doradztwo dla pracowników, studentów i doktorantów w zakresie działania w ramach Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP, szczegóły znajdują się w zakładce po lewej stronie),

 • przygotowanie, koordynacja oraz wdrożenie procedur i dokumentacji związanej z ochroną własności intelektualnej i komercjalizacją wyników badań prac badawczo-rozwojowych (B+R), modyfikacja i rozwój procedur i dokumentacji już istniejących i funkcjonujących w ASP we Wrocławiu,

 • monitoring rezultatów prac badawczo-rozwojowych (B+R) prowadzonych w ASP we Wrocławiu,

 • wsparcie w przygotowywaniu, prowadzeniu, archiwizacji dokumentacji i umów związanych z komercjalizacją,

 • współpraca z Komisją Rektorską ds. Komercjalizacji, władzami ASP we Wrocławiu oraz podstawowymi jednostkami organizacyjnymi (Wydziałami, Katedrami, Pracowniami) w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

 • opracowywanie wniosków do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP).

W najbliższym okresie (tj. do lipca 2018 r.) Specjalista ds. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych ASP we Wrocławiu będzie się zajmował m.in.:

 • zacieśnianiem współpracy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym (WPT) i koordynowaniem działań w ramach Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP),

 • doprecyzowywaniem przygotowanej przez Wydziały Akademii oferty dla przedsiębiorców i innych partnerów Uczelni (instytucji państwowych, organizacji pozarządowych) dotyczącej komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

 • rozpoznawaniem potencjału infrastruktury badawczej Uczelni oraz potencjału jej pracownic/pracowników, doktorantek/doktorantów, studentek/studentów,

 • współpracą z Biurem Promocji i Informacji nad komunikowaniem zewnętrznym, dotyczącym przygotowanej oferty, tworzeniem narzędzi z zakresu BTL (np. katalogu z ofertą ASP we Wrocławiu, dotycząca komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych) do promocji oferty,

 • nawiązywaniem kontaktów i budowaniem relacji z wybranymi przedstawicielami środowiska biznesowego, połączonym z promocją dokonań pracownic i pracowników, doktorantek i doktorantów oraz studentek i studentów ASP we Wrocławiu (np. poprzez udział w konferencjach i targach).