ZASADY FINANSOWANIA W PROGRAMIE ERASMUS 2018/2019

Zasady finansowania wyjazdów studentów na studia w Programie Erasmus+ w roku ak. 2018/2019


Student wyjeżdżający na studia otrzymuje grant, który umożliwia mu pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem oraz pobytem zagranicą.  W zależności od kraju, w którym znajduje się uczelnia partnerska:


I grupa: 500 euro/mc (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);

II grupa: 450 euro/mc (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);

III grupa: 400 euro/mc (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry).


Zasady finansowania wyjazdów studentów/absolwentów na praktyki w Programie Erasmus+ w roku ak. 2018/2019
I grupa: 600 euro/mc (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);

II grupa: 550 euro/mc (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);

III grupa: 500 euro/mc (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry).


Zasady finansowania wyjazdów pracowników w Programie Erasmus+ w roku ak. 2018/2019

Pracownik otrzymuje grant na tzw. wsparcie indywidualne, które jest częściowym dofinansowaniem kosztów związanych z zakwaterowaniem oraz utrzymaniem podczas pobytu na uczelni partnerskiej oraz zryczałtowane dofinansowanie na podróż.
Dzienne stawki wsparcia indywidualnego wg krajów (ustalone przez Agencję Narodową) wynoszą:


I grupa: 130 euro/dzień (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);

II grupa: 110 euro/dzień (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);

III grupa: 100 euro/dzień (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry).

Kwota dofinansowania na podróż zależy od odległości, którą uczestnik musi pokonać licząc z miejsca zamieszkania do miasta docelowego. Odległość naliczana jest zgodnie z kalkulatorem opracowanym przez Komisję Europejską http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
W przypadku odległości wynoszących:
- od 10 do 99 km: 20 euro na uczestnika

- od 100 do 499 km: 180 EUR na uczestnika
- od 500 do 1 999 km: 275 EUR na uczestnika.
- od 2000 do 2 999 km: 360 EUR na uczestnika.
- od 3 000 do 3 999 km: 530 EUR na uczestnika.
- od 4000 do 7 999 km: 820 EUR na uczestnika.
-  8 000 km lub więcej: 1 500 EUR na uczestnika.