I Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej, dyplomująca

Prowadzący:

Kierownik pracowni: prof. Lidia Kupczyńska-Jankowiak

st. wykł. Piotr Kołomański

as. Emilia Krankowska

Pracownia kształci studentów II, III roku studiów licencjackich oraz I, II roku studiów magisterskich.

Założenia programowe:

Cele:

Nadrzędnym celem założeń programu jest wykształcenie przyszłego projektanta, który posiądzie umiejętność samodzielnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów z zakresu wzornictwa. Szczególny nacisk kładzie się na łączenie w projekcie aspektów ergonomicznych, funkcjonalnych i estetycznych. Student zachęcany jest do poznawania i rozwijania osobowości twórczej i związanego z nią warsztatu koncepcyjnego. Równolegle rozwojem twórczym student zapoznaje się z obwarowaniami techniczno-technologicznymi, normami i procesem produkcyjnym w przemyśle.

Tematyka:

Tematyka zadań jest zindywidualizowana w zależności od podejmowanych problemów. Projekty dotyczą form użytkowych, elementów architektonicznych i wnętrzarskich, małych form rzeźbiarskich.

Studia licencjackie:

Studia licencjackie przygotowują do odpowiadania na zadane problemy projektowe, uczą pracy zespołowej i rozwijają wielostronne umiejętności warsztatowe. Zadania projektowe obejmuja poszukiwanie formy, projektowanie i realizację form użytkowych, zestawów form oraz łączenia ich z innymi zagadnieniami wzorniczymi: grafiką i typografią.

Studia magisterskie:

Studia magisterskie są kontynuacją programu studiów licencjackich. Główny nacisk położony jest na samodzielność i innowacyjność zarówno przy definiowaniu zadań projektowych jak i poszukiwaniu formy.