Visiting Professors Program

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prowadzi program, w ramach którego zapraszani profesorowie i artyści wizytujący prowadzą zajęcia, seminaria, wykłady i warsztaty wzbogacające ofertę dydaktyczną Uczelni. Spotkania z wybitnymi reprezentantami środowiska artystycznego  inspirują studentów, dają szansę na prezentację odmiennych postaw artystycznych, inicjują rozmowę o sztuce współczesnej, wspierają nazwiązywanie nowych kontaktów zawodowych, poszerzają ofertę pracowni specjalistycznych. 

KONTAKT

Biuro Współpracy z Zagranicą, pokój 102 A
osoba kontaktowa: mgr Karolina Bykowska
telefon : +48 71 343 80 31 wew. 232
kontakt telefoniczny pn.-pt. w godz. 9:00-15:00

e-mail: k.bykowska@asp.wroc.pl

Nasi goście
Nasza oferta