REKRUTACJA na studia doktoranckie w języku angielskim

STUDIA DOKTORANCKIE z wykładowym językiem angielskm

3 - year, doctoral degree, interdisciplinary study programme in English

Kontakt / Contact person:

e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl

Tel. +48 71 334 47 00 wew. 306

Więcej informacji na temat rekrutacji na studia doktoranckie w języku angielskim (more information about admission to 3 - year, doctoral degree, interdisciplinary study programme in English) - tutaj(here)