Dotacje przyznane w 2013 roku

Gmina Wrocław:
 • Otwarta Pracownia Gepperta- edycja 2013
 • Wydawnictwo albumowe: Ludwik Kiczura z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Festiwal Wysokich Temperatur
 • Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru tworzenia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki. Wizyta- A.Candiani i J.Mongrain
 • Przygotowanie i opublikowanie 65 numeru czasopisma Format
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie wystawy plenerowej
 • Organizacja wizyty ks. Prof. Michała Hellera
 • Organizacja wizyty i wykładu „ Nadmiar magii, brak rozumu” prof. Włodzisława Ducha i Bartosza Muchy.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:
 • Konkurs na "Najlepszy Dyplom Roku"
 • Kreacja wizualna jako przestrzeń rozwoju osobowego i mediacji sztuki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 11 Konkurs Gepperta
 • Zakup sprzętu specjalistycznego do nowo oddanego budynku ASP we Wrocławiu- Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności przy ul. Traugutta 19/21 we Wrocławiu- 2 etap

 • POKL.04.03.00-00-095/12
  Przez grafikę intermedialną do postprodukcji fotograficznej, filmowej i telewizyjnej.
  Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Program - Działalność upowszechniająca naukę
  Zadanie  - Tworzenie i utrzymywanie baz danych. Kontynuowanie tworzenia bazy danych
  w systemie PROLIB, w oparciu o księgozbiór Biblioteki Głównej.