Pracownia Interfejsu Graficznego

Pracownia Projektowania Interfejsu Graficznego

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

dr hab. Anna Trojanowska, ad.

mgr Maciej Kodzis, as.

CEL

Celem Pracowni jest kształcenie świadomych projektantów interfejsu graficznego. Studenci skupiają się na projektowaniu rozwiązań mających na celu usprawnienie działania produktów, ulepszenie funkcjonalności przy zachowaniu atrakcyjnej formy graficznej. Przy okazji realizacji projektów dowiadują się o możliwościach i ograniczeniach technologicznych, wymaganiach, które ewoluują wraz ze zmianami technologicznymi. Studenci dokonują świadomych wyborów przy uwzględnieniu wymagań, przyzwyczajeń i schematów zachowania ściśle zdefiniowanych klientów/odbiorców/użytkowników.

OPIS

W Pracowni studenci realizują zadania związane z projektowaniem interfejsów stron i aplikacji, począwszy od definiowania użytkownika, jego ścieżek, planowania makiet funkcjonalnych, przez graficzne elementy składowe (ikony, infografiki...), aż do kompleksowych rozwiązań graficznych w formie gotowych do wdrożenia projektów. Proces realizacji tematów w pracowni prowadzony jest liniowo: od pomysłu, przez szkice aż do finalnej graficznej koncepcji danej strony, elementu interfejsu czy aplikacji. Proces ten zakłada częste konsultacje mające na celu wyłapanie błędów logicznych, usprawnienie procesu projektowania oraz poszerzenie wiedzy związanej z projektowaniem interfejsu na konkretnych przykładach. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych konsultacji (mistrz – uczeń), wykładów oraz warsztatów, forma dostosowana jest do potrzeb i wymagań poszczególnych zadań.

PRZEDMIOTY

·         Projektowanie Graficzne / Projektowanie Interfejsu Graficznego – III-V rok (studia stacjonarne, kierunek Grafika)

·         Projektowanie Graficzne – III rok (studia stacjonarne I stopnia, kierunek Sztuka Mediów)

WARUNKI ZAPISU

Pracownia do wyboru na III roku studiów stacjonarnych Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, kierunek Grafika Pracownia obowiązkowa dla studentów III roku I stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, kierunek Sztuka Mediów.

Znajomość programów graficznych i programów do projektowania prototypów stron i aplikacji (pakiet Adobe, Sketch, Figma, InVision…)

LEKTURY

  1. Don Norman, DESIGN OF EVERYDAY THINGS (DIZAJN NA CO DZIEŃ)
  2. Jeff Johnson, DESIGN WITH THE MIND IN MIND
  3. William Lidwell, UNIVERSAL PRINCIPLES OF DESIGN
  4. Dan Saffer, MICROINTERACTIONS

KONTAKT

a.trojanowska@asp.wroc.pl