Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej

Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej

Pracownia Dyplomująca 


PROWADZĄCY

dr hab. Artur Skowroński, prof. uczelni

mgr Nina Pawłowska, as.

mgr Grzegorz Osowski, as. 

CEL

Pracownia stawia za cel rynkowe i społeczne aspekty projektowania graficznego. Przygotowuje studenta do pracy w obszarze informacji wizualnej i szeroko pojętej reklamie. Kształtuje postawę odpowiedzialnego projektowania oraz pozwala nabywać umiejętności w relacji projektant – klient.

OPIS

Misją Pracowni jest przekazywanie wiedzy z kształtowania świadomości produktu, marki i usług. Studenci podejmują działania związane z potrzebami klienta oraz wymogami rynkowymi. Poznają środki, metody budowania strategii przekazu wizualnego. 

PRZEDMIOTY

·         Projektowanie graficzne

WARUNKI ZAPISU

Znajomość z zakresu typografii, znaku, podstaw projektowania graficznego. Otwartość, chęć pracy z klientem/podmiotem.

LEKTURY

  1. Albin K., REKLAMA. PRZEKAZ, ODBIÓR, INTERPRETACJA
  2. Armstrong G., Kotler Ph., MARKETING. WPROWADZENIE
  3. Barska A., REKLAMA WCZORAJ I DZIŚ
  4. Barry P., POMYSŁ W REKLAMIE. IDEE, STRATEGIE I KAMPANIE
  5. Bergström B., KOMUNIKACJA WIZUALNA
  6. Caples J., SKUTECZNA REKLAMA
  7. Frutiger A., CZŁOWIEK I JEGO ZNAKI
  8. Gonzales-Miranda Elena, Quindos Tania, PROJEKTOWANIE IKON I PIKTOGRAMÓW
  9. Grzegorczyk A., REKLAMA
  10. Smektała T., KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA E-PUBLIC RELATIONS

KONTAKT

aski@op.pl

artur-skowronski.pl