Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej


prowadzący
prof. n. Artur Skowroński
as. Nina Pawłowska
as. Grzegorz Osowski


przedmioty
Projektowanie graficzne [III–V rok]
Projektowanie znaku [II rok]

Pracownia stawia za cel rynkowe i społeczne aspekty projektowania graficznego. Głównym założeniem jest przygotowanie studenta do pracy w obszarach informacji wizualnej i szeroko pojętej reklamie. W ramach procesu dydaktycznego prowadzone są wykłady i ćwiczenia z kształtowania świadomości produktu, marki, usług, idei. Studenci poznają również strategie, metody i środki warsztatowe istotne w świadomym budowaniu relacji: projektant – odbiorca. Proces ten rozwija się wielowątkowo, między innymi w różnych formach i kanałach komunikowania, od małoformatowych akcydensów, po druki na wielkich nośnikach. Oferta edukacyjna poszerzona jest o alternatywne rozwiązania – reklamę ekranową oraz pozastandardowe sposoby komunikacji, jak reklama ambientowa, wirusowa. W zależności od kontekstu i intencji przekazu, studenci poznają techniki perswazyjne oraz informacyjne. Przykładem może być informacja narracyjna – infografika, czy informacja orientacyjna, systemowa.

Zapraszamy na nasz profil: https://www.facebook.com/reklamaASP/

Punkty ECTS:
V – 7, VI – 7, VII – 7 / 12*, VIII – 7 / 12*, IX – 9 / 17*, X – 8 / 11*
* wybór przedmiotu jako pierwszy dyplomujący