Pracownia Druku Cyfrowego i Technik Eksperymentalnych, dyplomująca

Prowadzący:

Prof. n. Aleksandra Janik

As. Wojciech Kołacz

Lab. Paweł Puzio
Lab. Sofia Palma Nogueira

Celem kształcenia w pracowni jest rozwijanie umiejętności doboru i posługiwania się środkami graficznymi w sposób umożliwiający wyrażenie myśli i sformułowanie problemu artystycznego. Główny nacisk kładziony jest na zagadnienia formy i idei w obrazie cyfrowym oraz nabycie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu wykorzystania technologii druku cyfrowego w kreacji artystycznej. 

Specyfiką pracowni jest współistnienie tradycyjnego warsztatu graficznego z nowymi technologiami, fotochemiczne metody transferu obrazu, techniki ekologiczne, grafika w instalacji, grafika eksperymentalna. W program zajęć wpisana jest swoboda decyzji i działań. Zajęcia praktyczne są uzupełnione wykładami z teorii grafiki współczesnej oraz techniki i technologii elektronicznych sposobów rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu.