FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI ZAPRASZA NA PRAKTYKI STUDENCKIE

ORGANIZATOR:

Fundacja Uniwersytet Dzieci - organizacja non profit działająca na rzecz edukacji. Od 2007 r. współpracuje z uczelniami wyższymi i zaprasza dzieci na wykłady i warsztaty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat.

DLA KOGO?

 • studenci i absolwenci uczelni wyższych

CZAS TRWANIA:

 • 3 miesiące

CZEGO OCZEKUJEMY?

 • entuzjazmu,
 • gotowości do podejmowania nowych wyzwań, obecności na zajęciach Uniwersytetu Dzieci 8 razy w czasie trwania praktyk (w soboty),
 • wsparcia prac administracyjnych w biurze Fundacji Uniwersytet Dzieci (w tygodniu).

CO OFERUJEMY?

 • możliwość współpracy z naukowcami, artystami, specjalistami,zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • naukę poprzez aktywne działanie w sektorze organizacji pozarządowych (NGO),
 • zdobycie doświadczenia na gruncie edukacji nieformalnej,możliwość rozwinięcia kompetencji społecznych: komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów, asertywności,
 • zdobycie doświadczenia w obsłudze klienta (rodzica),
 • możliwość poznania standardów Fundacji Uniwersytet Dzieci w zakresie ewaluacji zajęć,
 • zaświadczenie o ukończeniu praktyk, referencje

Fundacja Uniwersytet Dzieci

ul Mydlarska 4

30-703 Kraków

www.fundacja.uniwersytetdzieci.pl

www.uniwersytetdzieci.pl