Pracownia Mediów Elektronicznych

Pracownia Mediów Elektronicznych

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

prof. Wojciech Pukocz

mgr Kasper Minciel (Lecnim), as.

Maciej Kalbarczyk, lab.

CEL

Pracownia Mediów Elektronicznych ma na celu integrowanie plastycznych środków wypowiedzi wywodzących się zarówno z klasycznego rozumienia budowania obrazu jak i powstałych przy użyciu nowych, elektronicznych mediów. Szeroko rozumiane kształcenie w Pracowni, ma na celu również kontynuowanie doświadczeń z pracowni malarskiej i rysunkowej, jako element umożliwiający formalne łączenie różnych środków wypowiedzi. Podstawowym problemem jest zrozumienie i poznanie specyfiki oraz możliwości kreatywnego rozwijania plastycznego kształtowania formy w środowisku komputerowych programów graficznych.

OPIS 

Studiowanie w Pracowni Mediów Elektronicznych charakteryzuje zróżnicowania programu w zależności od indywidualnych umiejętności studentów oraz ich znajomości zagadnień związanych ze specyfiką narzędzi cyfrowych. Realizacja programu przebiega w oparciu szeroką gamę narzędzi: od edycji obrazu cyfrowego, techniki animacji poklatkowej, realizacje wideo, mapping, po instalacje multimedialne, oraz spektakle multimedialne live act.

PRZEDMIOTY

·         Media elektroniczne

·         Multimedia, na studiach niestacjonarnych

ZAPISY 

Studia w Pracowni są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych na II i III roku. Na IV roku przyjmowani są studenci, którzy zadeklarują chęć kontynuowania studiów w obszarze mediów elektronicznych, która staje się wówczas Pracownią Dyplomującą dla tych studentów. Obowiązuje limit przyjęć. Warunkiem przyjęcia do Pracowni Dyplomującej jest wyróżniający się poziom prac, zaangażowanie i aktywność na zajęciach.

Na studiach niestacjonarnych zaocznych – licencjackich zajęcia z Mediów Elektronicznych są obowiązkowe dla studentów III i IV roku.

Na studiach zaocznych magisterskich zajęcia odbywają się w zakresie multimediów, obligatoryjnie zajęcia stają się drugą częścią dyplomu magisterskiego.

LEKTURY

  1. D. Hockney, WIEDZA TAJEMNA – SEKRETY DAWNYCH MISTRZÓW
  2. D. Hockney, M. Gayford, HISTORIA OBRAZU
  3. J. Gage, KOLOR I ZNACZENIE

KONTAKT

wp@asp.wroc.pl 

https://www.facebook.com/groups/mediaelektroniczne/