Pracownia Multimedialna, dyplomująca

Prowadzący:

Kierownik pracowni: Prof. Paweł Jarodzki

Program pracowni multimedialnej

Pracownia przeznaczona jest dla studentów Katedry Malarstwa od III do V roku studiów.

Powstanie pracowni wyniknęło z narastającej potrzeby poszerzenia zakresu studiów na kierunku malarstwa o praktyczną i teoretyczną znajomość takich zagadnień sztuki współczesnej jak: performance, instalacja, działania w przestrzeni publicznej oraz takich kierunków jak : sztuka krytyczna , społeczna i inne. Podane przykłady nie zamykają listy możliwych działań i zakresu dopuszczalnej aktywności studentów. Pracownia i zadania realizowane w jej ramach mają charakter otwarty i studenci są zachęcani do poszerzania obszaru swoich działań.

Ważnym elementem prowadzonych zajęć jest współuczestnictwo studentów w kształtowaniu programu i świadome określanie swoich oczekiwań i sposobów ich realizacji.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w grupie, również z pomocą i przy współpracy innych osób. Zakłada się jednak pełną realizację projektu, przez co należy rozumieć doprowadzenie go od wstępnej koncepcji ,aż do konfrontacji z odbiorcą czyli przedstawienia go publiczności.