Rysunek Prezentacyjny

as. Grzegorz Rozwadowski
as. Katarzyna Bech

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do czytelnego i interesującego przedstawiania swoich projektów w formie plansz prezentacyjnych oraz rysunków. Opracowywane są tematy dotyczące kompozycji, rysunku zawodowego (z naciskiem na poznanie narzędzi cyfrowych), tworzenia plansz ofertowych, przekrojów, diagramów wybuchowych itp.

Kształcenie odbywa się w ramach ćwiczeń obejmujących rysunek odręczny, rysunek przy użyciu narzędzi cyfrowych, komponowanie plansz ofertowych, tworzenie prezentacji z użyciem dedykowanych programów komputerowych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz korekt indywidualnych.