REFERENT DS. PR W BIURZE PROMOCJI I INFORMACJI

15-12-2016

Cel stanowiska:

Kompleksowe informowanie o działalności Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, budowanie pozytywnego wizerunku uczelni, promowanie uczelni w kraju i zagranicą, dokumentowanie i raportowanie jej działalności.