Modelowanie Kreatywne Przestrzeni

Modelowanie Kreatywne Przestrzeni /Creative Space Modeling/

Prowadzący:
dr hab. Jacek Kulig

zajecia obowiązkowe dla:
I stopień: I, II rok

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do szeroko pojętej pracy twórczo-projektowej, począwszy od formułowania koncepcji do realizacji w materiale, poprzez rozwijanie wiedzy, wrażliwości i świadomości projektowej ukierunkowanej na umiejętność dekodowania i twórczej adaptacji zjawisk formotwórczych oraz własności materiałów -
z uwzględnieniem kreatywnego wykorzystania ich w swobodnej wypowiedź artystyczno–designerskiej, poprzez wprowadzanie do procesu edukacji różnych sposobów aktywacji myślenia - także tych pochodzących z różnych dziedzin wiedzy. Celem przedmiotu jest również zmiana przyzwyczajeń nabytych w trakcie nauki w szkole /z tzw. uczenia się na świadome studiowanie/.

Ponadto celem jest także nauka zrównoważonego i logicznego podejścia do projektowania, którego podstawę stanowi autorski eksperyment badawczy, w konsekwencji - świadomego i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu szeroko rozumianego oblicza współczesnego designu.

Student nabywa: wiedzę z zakresu kształtowania obiektów i form 2 i 3D, organizacji procesu budowy, modelowania, konstrukcji i wykonawstwa koncepcji plastyczno-przestrzennych.

Student uzyskuje umiejętności w zakresie wnikliwej obserwacji natury, logicznego, konsekwentnego konstruowania wypowiedzi platyczno-przestrzennej oraz projektowego posługiwania się współczesnym warsztatem technologicznym związanym z szeroko pojętym modelowaniem, makietowaniem i prototypowaniem oraz związaną z nimi obróbką materiałów na potrzeby arch. wnętrz, mebla, mody, czy filmu i animacji. Ponadto analizy, samodzielnego podejmowania decyzji oraz przygotowania do kreowania własnej oryginalnej wypowiedzi artystycznej i designerskiej, oraz świadomego przekazu medialnego, cechującego się wysokimi walorami artystycznymi.

Student uzyskuje kompetencje w zakresie: rozumienia i formułowania opinii oraz sądów na temat celowości użycia konkretnych jakości plastycznych i technologicznych i materiałowych a także świadomego, uczestnictwa w życiu artystycznym oraz umiejętności zawodowej pracy zespołowej.

Student ma również możliwość uczestniczenia w przewidzianych badaniach

W proponowanych zadaniach poruszane są m.in. następujące zagadnienia:
Obiekt i jego cechy plastyczne.
Przestrzeń, 2 i 3D.
Kompozycja
Kreacja obiektów /struktury statyczne, dynamiczne, zanikające .../.
Cechy i uroda zjawisk i materiałów .
Materiał a skala obiektu.
Techniki i technologie obróbki /obróbka studyjna i eksperymentalna/
Eksperyment technologiczny, kreacja i prowokacja artystyczna. Procesy produkcyjne.
Działania na pograniczu technologii