ALBERTYNA KACALAK

Przewód doktorski w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych mgr Albertyny Kacalak wszczęty został przez Radę Wydziału Malarstwa  i Rzeźby Akademii Sztuk pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w dniu 04.12.2014 r.

W dniu 26.01.2017 r. mgr Albertyna Kacalak uzyskała stopień doktora sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych.

Promotor:

prof. nadzw. Zdzisław Nitka, ASP we Wrocławiu


Recenzenci:

Prof. Sławomir Kuszczak UA w Poznaniu

Dr hab. Janusz R. Głowacki Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Temat pracy doktorskiej:

Obrazy i emocje. Twórczość z punktu widzenia psychologii i ekspresji

Załączniki
Załączniki