Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych

Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych Nr 406

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności.

dr hab. Jacek Jarczewski prof. ASP

Pracownia umożliwia studentom pozyskiwanie teoretycznej i praktycznej wiedzy o historycznych i współczesnych mineralnych technikach malarskich. Wskazuje możliwości stosowania materiałów mineralnych i modyfikowanych w technikach malarskich. Udostępnia i inicjuje warunki dla działań innowacyjnych w obszarach stosowania współczesnych materiałów budowlanych w kontekstach klasycznych technik ściennych, sztalugowych oraz rysunkowych. Umożliwia kreatywne podejście do projektów realizacyjnych, oraz kształtuje twórcze podejście do stosowanych materiałów. Inicjowane w pracowni działania, poznawanie, również wybór odpowiednich materiałów i metod realizacyjnych, pozwala studentom przekazywać określone treści w realizacjach malarskich i rysunkowych. Wykłady, ćwiczenia i pokazy, wspierają kształtowanie osobowości oraz pozwalają tworzyć podstawy autorskich technik malarskich. Student nabywa umiejętność innowacyjnego kształtowania określonej materii malarskiej. Posiada kompetencje w podejmowaniu samodzielnej pracy w określonym obszarze. Potrafi współpracować z innymi studentami przy wspólnych realizacjach.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/63445/Willy_Brandt_100-lecie_urodzin.pdf

https://en.calameo.com/read/003426543c868617a6312