Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych

Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych
Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

dr hab. Jacek Jarczewski, prof.uczelni

CEL

Pracownia przekazuje studentom teoretyczną i praktyczną wiedzę o historycznych i współczesnych mineralnych technikach malarskich oraz technikach rysunkowych. Prowadzi działania innowacyjne w malarstwie przez kreatywne podejście do stosowanych materiałów i metod realizacyjnych. Wykłady, ćwiczenia, eksperymenty, realizacje, wspierają kształtowanie osobowości oraz pozwalają tworzyć podstawy autorskich technik malarskich. Studenci uzyskują kompetencje w podejmowaniu samodzielnej pracy w określonym obszarze.

OPIS 

Pracownia ma charakter warsztatowy, realizujący program studiów, poprzez własne doświadczenia i współczesną wiedzę. Łączenie teorii z praktyką pozwala studentom utrwalać doświadczenia i uaktywniać twórcze pomysły oraz metody tworzenia autorskich rozwiązań malarskich. Haptyczny charakter zajęć wzmacnia poznawanie klasycznych materiałów do realizacji m.in.: fresku, sgraffita oraz współczesnych zamienników. Innowacyjna analiza chemii budowlanej, pozwala na urynkowienie artystycznych technik ściennych.

PRZEDMIOTY 

Pracownia kształci w technikach malarstwa ściennego tj.: sgraffito, sgraffito z pobiałką oraz sgraffito autorskie. Fresk, al secco oraz fresk autorski, technika krzemianowa. Prowadzi eksperymenty, badania współczesnych materiałów malarskich, budowlanych, przydatnych w tworzeniu autorskich technik malarskich oraz rysunkowych.

ZAPISY

Program pracowni stanowi część edukacji technologii i technik malarskich w trzyletnim systemie obowiązkowym dla studentów malarstwa. Pracownia realizuje program dla studentów II roku. Konieczne jest zatem ukończenie I roku. Po ukończeniu III roku, studenci mogą realizować swoje poszukiwania twórcze, wybierając pracownie jako dyplomującą z drugiej części dyplomu malarskiego. Mile widziani są studenci, którzy czują materię ściennych technik malarskich oraz poszukują eksperymentalnych, innowacyjnych sposobów realizacji.  

LEKTURY 

  1. W. Ślesiński, TECHNIKI MALARSKIE SPOIWA MINERALNE
  2. M. Doerner, MATERIAŁY MALARSKIE I ICH ZASTOSOWANIE
  3. R. Smith, M. Wright, J. Horton, SZKOŁA RYSOWANIA I MALOWANIA
  4. S. Smith, RYSOWANIE
  5. J. M. Parramon, JAK RYSOWAĆ
  6. T. Pignatti, HISTORIA RYSUNKU

KONTAKT

j.jarczewski@asp.wroc.pl