Stypendia pozauczelniane


PRZEWODNIK PO STYPENDIACH, KONKURSACH I PROGRAMACH

UWAGA!! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało „Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach” przeznaczony dla młodych naukowców, w którym to znajdą Państwo wiele ważnych informacji m. in. na temat stypendiów i grantów, o które mogą się Państwo ubiegać.


Pieniądze dla doktorantów: co, gdzie i jak?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci.

Na stronie MNiSW znalazły się oferty dla doktorantów z największych instytucji naukowych w Polsce: od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, do Polskiej Akademii Nauk i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Więcej info: http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/


Stypendia Rady Miejskiej Wrocławia

Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami doktoranci składają za pośrednictwem aplikacji internetowej. Aplikację należy wypełnić do w terminie do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego.

Więcej info: http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9169/studencki-program-stypendialny-stypendium-dla-doktorantow

Aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska


              
Załączniki