Stypendium doktoranckie

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Informacje dla doktorantów przyjętych na studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów może być przyznane doktorantowi, przyjętemu na studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 który:
1. terminowo realizuje program studiów doktoranckich
2.  wykazuje się zaangażowaniem w:
a)  prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową,
3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

TERMIN SKŁADANIA WIOSKÓW - 25 października 2021r.

Wymagane dokumenty:

  • stosowny wniosek (wypełniony zgodnie z instrukcją i słownikiem pojęć)
  • zaświadczenia potwierdzające dokonania - kopie zaświadczeń za okres: od 1 października 2020 do 30 września 2021.

Dokumenty należy złożyć w odpowiednim sekretariacie studiów doktoranckich.

aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska

Załączniki