Stypendium doktoranckie

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów może być przyznane doktorantowi, przyjętemu na studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 który:
1. terminowo realizuje program studiów doktoranckich
2.  wykazuje się zaangażowaniem w:
a)  prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową,
3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

TERMIN SKŁADANIA WIOSKÓW - 25 października 2019r.

Wymagane dokumenty:

  • stosowny wniosek (wypełniony zgodnie z instrukcją i słownikiem pojęć)
  • zaświadczenia potwierdzające dokonania (II rok i kolejne) - kopie zaświadczeń za okres: od 1 października 2018 do 30 września 2019.

aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska

Załączniki