Pracownia Podstaw Kształtowania

Pracownia Podstaw Kształtowania


PROWADZĄCY

prof. Stanisław Gnacek

mgr Piotr Kuczkowski, as.

CEL

Celem Pracowni jest rozwijanie wrażliwości plastycznej ukierunkowanej na własności kreacyjne i konstrukcyjne materiałów, jak drewno, metal, szkło, włókna naturalne i sztuczne, czy tworzywa sztuczne, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnego wykorzystania umiejętności warsztatowych, umożliwiających swobodną wypowiedź artystyczną i projektową, uwzględniającą specyficzne, przynależne jedynie danemu materiałowi wartości estetyczne i formalne. Celem jest również budowanie świadomości technologicznej, konstrukcyjnej i kompozycyjnej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

OPIS 

W toku zajęć, student zdobywa wiedzę w zakresie: metod świadomej obróbki różnego rodzaju materiałów, materiałoznawstwa, standardowych technologii, jak i technologii współczesnych (np. druk 3d, narzędzia cnc) oraz metod integracji obróbki z wybraną koncepcją projektową. Student pozyskuje również wiedzę na temat analizy materiałowej na potrzeby projektu, samodzielnego podejmowania decyzji, przygotowania do kreowania własnej wypowiedzi artystycznej i projektowej. Student uzyskuje również kompetencje w zakresie rozumienia specyfiki obróbki materiału na potrzeby projektowania, celowości wykorzystania poszczególnych technologii, świadomości konstruowania.

PRZEDMIOTY

·        Podstawy Kształtowania – dla studentów kierunku  Architektura Wnętrz

·        Konstrukcje i technologie meblarskie – dla studentów kierunku Architektura Wnętrz

·        Materiałoznawstwo – dla studentów kierunku Wzornictwo

WARUNKI ZAPISU

Pracownia przeznaczona dla studentów studiów I stopnia kierunku Architektura Wnętrz. Nie ma innych wymogów formalnych.

KONTAKT

sgn@asp.wroc.pl

p.kuczkowski@asp.wroc.pl