Koło Naukowe Mediacji Sztuki

Koło Naukowe Mediacji Sztuki to przestrzeń dyskursu o współczesnym świecie mający na celu zdobywanie jak największej świadomości studentów na polu sztuk wizualnych, warsztatu pisarskiego oraz szeroko pojętej mediacji sztuki i kultury. Dostrzeganie wyraźnych odniesień do minionych epok w sztuce oraz dziedzin jej pokrewnych pomaga nam lepiej rozumieć aktualną rzeczywistość, by w następstwie zyskać umiejętność kreowania precyzyjnie skonstruowanych komunikatów w własnych pracach.

W działaniach Koła nawiązujemy do zagadnień społecznych, kulturowych i naukowych, organizujemy spotkania z gośćmi będącymi autorytetami w dziedzinie sztuki posługiwania się językiem pisanym, mówionym oraz odnoszącym się do wszelkich zmysłów, poezji, pośredniczenia w wydarzeniach kulturalnych, warsztatowych oraz wielu innych.

Koło Naukowe Mediacji Sztuki zakłada charakter indywidualnego zrzeszenia akademickiego, które stawia sobie za cel kształtowanie własnej tożsamości na bazie doświadczeń, dba o zaktualizowane archiwum działalności oraz ambicjonalnie podchodzi do każdego przedsięwzięcia.

Samorząd Koła:

przewodnicząca: Karolina Siekierska
zastępczyni: Karolina Kopka

kontakt: kolomediacjisztuki@gmail.com

Opiekun Koła: 
Agnieszka Kłos