VII. Pracownia Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich dyplomująca III-V rok.

Prowadzący:

Kierownik pracowni: Prof. Aleksander Zyśko
ad. Mateusz Dworski
as. Michał Staszczak (Techniki Rzeźbiarskie)

Pracownia prowadzi zajęcia dla studentów III, IV,V roku studiów prac. 302

Pracownia Medalierstwa i Małej Formy Rzeźbiarskiej jest w trakcie organizacji w nowym budynku uczelni. Od początku swej działalności była związana z odlewnictwem.
Studenci  mogą zrealizować w tej pracowni dyplom, lub aneks do dyplomu.

Program pracowni obejmuje między innymi:
 - zadania liternicze, litery cięte w płytce gipsowej(negatyw) i odlewane w pozytywie
 - formy trójwymiarowe wielkości do 30 cm. -odpowiadające danemu hasłu.
 - plakiety, kompozycje płaskorzeźbione.
-.  medal dwustronny o określonym temacie.
Zadania są zwykle wykonywane w plastelinie I odlewane w gipsie.
Kurs obejmuje też inne ćwiczenia z wykorzystaniem form znalezionych, oraz innych dowolnych materiałów.

Celem jest zdobycie umiejętności przenoszenia pomysłu na małą skalę z uwzględnieniem uwarunkowań materiałowych.  Kształtowanie świadomości przestrzeni umownej - spłaszczonej i uwzględniającej perspektywę. Podnoszenie sprawności manualnej i możliwości technicznej obróbki gipsu, włącznie z odlewaniem form.