Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w specjalizacji Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła

Perspektywy zawodowe:

Dzięki ukierunkowanej wiedzy i  nabytym umiejętnościom praktycznym, absolwenci są poszukiwanymi w swojej specjalności ekspertami -  jedynymi na rynku polskim i międzynarodowym. Są przygotowani do podjęcia współpracy z placówkami kultury i sztuki, a także osobami prywatnymi zarówno na zasadzie pracy indywidualnej jak i zespołowej.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie – 6 letnie

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

II etap

Zadanie specjalistyczne 

Zadanie specjalistyczne ma na celu:
- sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji, 
- ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy (inaczej niż w zadaniach malarskich i rzeźbiarskich) 
- wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia, 
- w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat, 
- sprawdzane są uzdolnienia manualne.

III etap

prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego


Wykaz materiałów -  kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki:

1. Egzamin z rysunku:
- bristol w formacie 100x70cm, - przybory do rysowania ( ołówki o różnej twardości, -  klipsy do mocowania arkusza.

2. Egzamin z malarstwa: 
- bristol lub blejtram z zagruntowanym płótnem o wym. 100x70cm  lub 70x50cm, - przybory do malowania ( dowolne farby - olejne, akrylowe, tempery, akwarele ), - klipsy do mocowania, paleta, kubeczek na wodę

3. Egzamin z rzeźby:
- narzędzia do pracy w glinie ( szpachle, szpachelki, szpachelki drewniane lub tworzywa sztucznego, noże, packi...) 

4. Egzamin specjalistyczny:
- blok techniczny format A4, - ołówki o różnych twardościach, gumka, linijka o dł. min. 50cm, przybornik do geometrii ( ekierka, trójkąty, cyrkiel), - farby wodne ( akwarele, akryle ), - pędzle retuszerskie nylonowe o grubości 0, 1, 2, 3, - pędzle płaskie nylonowe, - narzędzia do pracy w glinie (  szpachle, szpachelki, szpachelki drewniane lub tworzywa sztucznego, noże, packi...).