Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w zakresie konserwacji i restauracja ceramiki i szkła

Perspektywy zawodowe:

Dzięki ukierunkowanej wiedzy i  nabytym umiejętnościom praktycznym, absolwenci są poszukiwanymi w swojej specjalności ekspertami -  jedynymi na rynku polskim i międzynarodowym. Są przygotowani do podjęcia współpracy z placówkami kultury i sztuki, a także osobami prywatnymi zarówno na zasadzie pracy indywidualnej jak i zespołowej.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie – 6 letnie


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022

Egzamin zostanie przeprowadzony w trybie On-line

ETAP I

zamieszczenie w procesie rekrutacji On-line - PORTFOLIO

 • 10 prac z rysunku format minimum B2 - studium postaci, wykonanych ołówkiem- 5 punktów
 • 10 prac malarskich format minimum B2 - studium martwej natury (technika dowolna)- 5 punktów

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg 5MB na plik
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
 • NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)
 • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

 Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

Przystąpienie do 2 części dla kandydatów którzy uzyskali minimum 5 punktów.


ETAP II

Wysłanie o godz. X przez sekretarza egzaminów na konserwacji e-maila z plikami dotyczącymi zadań specjalistycznych na adresy mailowe kandydatów.

 • zadanie 1:

zadanie ma zostać przesłane do systemu do godziny podanej przez komisję X czerwca 2021r.
5 punktów

 • zadanie 2:

zadanie ma zostać przesłane do systemu do godziny podanej przez komisję X czerwca 2021r.
5 punktów

 • zadanie 3:

zadanie ma zostać przesłane do systemu do godziny podanej przez komisję X  czerwca 2021r.

5 punktów

ETAP III (następnego dnia)

Rozmowa z kandydatem ON-LINE- omówienie portfolio, zadań oraz prezentacja zainteresowań kandydata, szczególnie związanych z wybranym kierunkiem studiów- 5 punktów

PUNKTACJA

Razem 30 punktów. Minimalna liczba punktów do przyjęcia na 1 rok studiów: 15 punktów