Sztuka i Wzornictwo Ceramiki

Perspektywy zawodowe:

Jako kompetentny i samodzielny artysta ceramik, absolwent posiada umiejętności wyrażania oryginalnej wypowiedzi twórczej. Może także podjąć prace projektanta w studiu autorskim  lub zespole projektowym, w zakładach i wytwórniach ceramicznych - jest przygotowany do pełnienia wiodącej roli w takich zespołach.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/22

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym odbytym w formie On-line. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.

Szanowni/e  Kandydaci/Kandydatki, prosimy o zamieszczanie zdjęć w portfolio w formacie jpg

I etap

Komisyjna ocena przysłanego elektronicznie portfolio, dokumentującego dokonania z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie; w ilości do 15 przykładów realizacji.

 Określa się jako minimum:

 • 6 prac z rysunku format B1 i/lub B2 (np. pejzaż, portret, martwa natura - w tym minimum 3 prace przedstawiające studium postaci).
 • 5 prac z malarstwa format B1 i/lub B2 (np. pejzaż, martwa natura, postać, portret).
 • 4 dowolne realizacje (np. realizacje przestrzenne takie jak rzeźba, płaskorzeźba itp. / grafika, fotografia, animacja)

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg 5MB na plik
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
 • NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)
 • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

 Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-15 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki. Omówienie prac zawartych w portfolio.

 Regulamin punktacji poszczególnych etapów egzaminu:

maksymalna liczba punktów 20

minimalna liczba punktów 11

Etap I ocena portfolio  0 – 10 pkt.

Etap II rozmowa kwalifikacyjna  0 – 10 pkt.


SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI

Studia drugiego stopnia


EGZAMINY 2021/2022 - konkursowy w trybie On-line

Szanowni/e  Kandydaci/Kandydatki, prosimy o zamieszczanie zdjęć w portfolio w formacie jpg

Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

Etap I:

Przegląd portfolio, dokumentujący   dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie, uzupełnione o kopie dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp. oraz wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej sztuki.

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
Format plików:
•     *.jpg - max 5MB na plik
•    wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
•    rozdzielczość 72 dpi
•    pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
•    NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)
•    opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
•    rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.
Lista z opisem prac:
•    dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
•    numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
•    rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

Etap II:

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na II stopniu kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki.

Regulamin punktacji poszczególnych etapów egzaminu:
•    maksymalna liczba punktów 20
•    minimalna liczba punktów 11
•    Etap I ocena portfolio 0 – 10 pkt.
•    Etap II rozmowa kwalifikacyjna  0 – 10 pkt.