Scenografia

Perspektywy zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą humanistyczną z zakresu historii i teorii sztuki.  Posiada wiedzę i umiejętności w obszarze technicznych i technologicznych aspektów twórczości scenograficznej. Jest przygotowany do pracy jako zawodowy scenograf w filmie, teatrze, telewizji oraz placówkach kultury.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Wymagania wstępne

I etap - dopuszczenie do egzaminu 

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

Prace plastyczne (PORTFOLIO), dokumentacja wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata w terminie - nie później niż do 11.06.2018 r.

Komplet dokumentów musi być przesłany drogą elektroniczną skompresowany (do rar, zip lub 7z) na adres: ftp0.asp.wroc.pl  (folder REKRUTACJA, katalog GRAFIKA

PESEL_Kierunek.zip/rar/7z

UWAGA! PORTFOLIO drogą elektroniczną można przesłać TYLKO RAZ. Po przesłaniu PORTFOLIO nie można zamienić, usunąć istniejącego pliku, ani przeglądać jego zawartości. W sytuacjach awaryjnych kandydat może zwrócić się z mailową prośbą o interwencję lub pomoc techniczną (admin@asp.wroc.pl).

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych. Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Malarstwo

 III etap

Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie predyspozycji do projektowania przestrzennego. Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych, w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach jednolitych magisterskich.


MATERIAŁY JAKIE NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP I

 •  Malarstwo
 •  farby – technika wodna do wyboru: akrylowa, temperowa, akwarelowa, itp.
 •  pędzle, szpachelki, itp.
 •  podobrazie – (płótno, karton, papier, płyta wiórowa itp.) o wymiarach 100x70 cm
 •  Rysunek
 •  biały (lub bardzo jasny) brystol lub karton o wymiarach 100x70 cm
 •  ołówek, węgiel sepia, sangwina, itp. – do wyboru klipsy do przypięcia papieru, gumy do mazania

ZADANIA SPECJALISTYCZNE

 • listewki (kwadratowe i prostokątne max 10mm gr.), patyki, wykałaczki, sznurki, papier pakowy, kalka techniczna, drut miękki, gaza techniczna, klej CR „Magic”, klej na gorąco
 • narzędzia kreślarskie: ołówki, pisaki, flamastry, mazaki itp.
 • inne przybory: nożyk, nożyczki, taśmy klejące, liniały/linijki  (twarda płytka A3 - np. pilśniowa - jako podkład do cięcia nożykiem ).
 • Arkusze papieru A4 10 szt.
 • Arkusze tektury 100x70cm 2mm gr. 2szt.
Załączniki