Scenografia

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Wymagania wstępne

1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku plus znajomość podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.

2.  Kandydat wykazuje się orientacją z zakresu historii sztuki i jej najwybitniejszych przedstawicieli oraz zainteresowaniem teatrem, filmem, telewizją

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych. Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Malarstwo

 II etap

Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie predyspozycji do projektowania przestrzennego. Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych, w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach jednolitych magisterskich.


MATERIAŁY JAKIE NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP I

 •  Malarstwo
 •  farby – technika wodna do wyboru: akrylowa, temperowa, akwarelowa, itp.
 •  pędzle, szpachelki, itp.
 •  podobrazie – (płótno, karton, papier, płyta wiórowa itp.) o wymiarach 100x70 cm
 •  Rysunek
 •  biały (lub bardzo jasny) brystol lub karton o wymiarach 100x70 cm
 •  ołówek, węgiel sepia, sangwina, itp. – do wyboru klipsy do przypięcia papieru, gumy do mazania

ZADANIA SPECJALISTYCZNE

 • listewki (kwadratowe i prostokątne max 10mm gr.), patyki, wykałaczki, sznurki, papier pakowy, kalka techniczna, drut miękki, gaza techniczna, klej CR „Magic”, klej na gorąco
 • narzędzia kreślarskie: ołówki, pisaki, flamastry, mazaki itp.
 • inne przybory: nożyk, nożyczki, taśmy klejące, liniały/linijki  (twarda płytka A3 - np. pilśniowa - jako podkład do cięcia nożykiem ).
 • Arkusze papieru A4 10 szt.
 • Arkusze tektury 100x70cm 2mm gr. 2szt.
Załączniki