Wzornictwo

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku przygotowany jest do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zagadnień projektowych. Znajduje zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, jest gotowy do pracy w zespole jak i do prowadzenia samodzielnej działalności projektowej.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

1. Egzamin z rysunku – szkice z natury  - czas trwania 2 godz. zegarowe

2Egzamin z malarstwa – szkice malarskie z natury -  czas trwania 2 godz. zegarowe

3. Egzamin kierunkowy – testy -  czas trwania 4 godz. zegarowe

4. Rozmowa z kandydatem

Tematy zadań zostaną przygotowane w dwóch zestawach o tym samym stopniu trudności:

 • zadanie 3D konstrukcyjne ma na celu sprawdzić umiejętność konstruowania i modelowania,
 • zadanie 2D graficzne: wrażliwość kolorystyczną i inwencję w zakresie świadomego zestawienia barw, wyczucie proporcji zdolności do porządkowania układów kompozycyjnych.

4. Test w postaci losowych krótkich zadań, sprawdzający predyspozycje istotne w wykonaniu zawodu projektanta, grupy po ok. 5 osób (20 min. na grupę)


Wykaz materiałów -  kierunek WZORNICTWO egzamin 2018

1. Egzamin z rysunku i malarstwa

Brystol o formacie 70 x 100 cm - co najmniej 2 szt.

Przybory do rysowania np. ołówek, sepia, sangwina, węgiel, tempery, itp. oraz  przybory do malowania: farby akrylowe lub tempery.

 2. Egzamin kierunkowy

Papier A4 do szkicowania, narzędzia rysunkowe i kreślarskie, farby, papiery kolorowe, folie samoprzylepne, kleje, taśmy klejące, noże, nożyczki, itp.


Studia drugiego stopnia

WZORNICTWO 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

 1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie.
 2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Wymagania wstępne:

 1. Umiejętności  formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych w obszarze wzornictwa, w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, konstrukcji, technologii  i  materiałoznawstwa.
 2. Umiejętności przekazywania informacji językiem szkiców koncepcyjnych, plansz ofertowych i rysunku technicznego w zakresie technik prezentacyjnych.     
 3. Umiejętności wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych.
 4. Umiejętności analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki  projektowanych obiektów.
 5. Pogłębione umiejętności z zakresu sztuki: malarstwa, rysunku odręcznego oraz kompozycji płaskiej i przestrzennej.
 6. Umiejętności posługiwania się komputerowymi programami projektowymi 2D i 3D.
 7. Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność      posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki projektowej