Wzornictwo

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku przygotowany jest do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zagadnień projektowych. Znajduje zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, jest gotowy do pracy w zespole jak i do prowadzenia samodzielnej działalności projektowej.


WZORNICTWO


Studia stacjonarne pierwszego stopnia


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022

Egzamin będzie prowadzony w trybie On-line. 

Każdy kandydat musi być zaopatrzony w komputer lub inne urządzenie pozwalające na prowadzenie rozmowy z użyciem obrazu i dźwięku.

ETAP 1 – portfolio/”teczka”

W portfolio mają się znaleźć po dwa rysunki, w dwóch różnych ujęciach, każdego z wymienionych poniżej przedmiotów. Rysunki należy wykonać z natury. Jeden z tych rysunków ma być monochromatyczny, a drugi kolorowy. Techniki rysunkowe dowolne. Wszystkie rysunki mają zostać wykonane na formacie A4, a następnie sfotografowane lub zeskanowane w całości (cały format A4) i przesłane do systemu rekrutacyjnego w formacie jpg w rozdzielczości 150 DPI (1240 x 1754). Do zestawu rysunków należy dołączyć też zdjęcia tych konkretnych przedmiotów, które są rysowane. Żadne ze zdjęć w formacie jpg nie powinno przekraczać rozmiaru 1 mb. Każda praca powinna być czytelnie podpisana nazwiskiem i imieniem kandydata. Nazwa każdego pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_czajnik_01.jpg - przykład tytułowania pliku).

Lista przedmiotów do portfolio :

 • ekspres do kawy
 • okulary
 • torba podróżna
 • czapka z daszkiem
 • nożyczki
 • kieliszek do wina
 • samochód osobowy
 • nadgryziona kanapka
 • zszywacz do papieru
 • pluszowa zabawka
 • Do portfolio można dołączyć do 10 innych wybranych przez kandydata prac. Mogą to być prace rysunkowe, malarskie, fotografie, projekty, modele, makiety itp. Zdjęcia w formacie jpg, żadne ze zdjęć nie powinno przekraczać rozmiaru 1 mb.
 • Portfolio musi też zawierać maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym). Format pliku .avi lub .mp4 rozdzielczość 1280 x 720. Rozmiar pliku do 250 mb. Nazwa pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata.

umieszczenie portfolio w systemie do 30 czerwca

Portfolio jest punktowane od 0 do 10.

Otrzymanie 0 do 3 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio wlicza się do punktacji za cały egzamin. Po etapie portfolio komisja potrzebuje dwa dni na ocenę nadesłanych prac.

ETAP 2 – egzamin praktyczny

Etap ten składa się z trzech zadań praktycznych. Czas na realizację każdego zadania wynosi 1,5 godziny. Po zakończeniu każdego zadania kandydat ma godzinę na przesłanie efektów pracy do systemu rekrutacyjnego. Każde zadanie można przesłać w formie maksymalnie 3 zdjęć/skanów w formacie jpg w rozdzielczości 150 DPI w wielkości nie przekraczającej 1 mb (nazwisko_imie_zadanie1_01.jpg - przykład tytułowania pliku).

Wszyscy dopuszczeni do drugiego etapu egzaminu kandydaci otrzymają treść zdania za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego.

1. zadanie ma zostać przesłane do systemu do godziny podanej przez komisję 7/8 lipca 2021r.
2. zadanie ma zostać przesłane do systemu do godziny podanej przez komisję
7/8 lipca 2021r.
3. zadanie ma zostać przesłane do systemu do godziny podanej przez komisję
7/8 lipca 2021r.

Po etapie drugim komisja potrzebuje dwa dni na ocenę nadesłanych prac.

Każde z zadań jest punktowane od 0 do 10

ETAP 3 – rozmowa online z kandydatem

Rozmowa odbędzie się za pomocą komunikatora internetowego umożliwiającego przesyłanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Kandydat podczas rozmowy ma mieć dostępne, w zasięgu ręki, swoje prace z portfolio i drugiego etapu egzaminu. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego.

Rozmowa z kandydatem jest punktowana od 0 do 10

MATERIAŁY NA EGZAMIN SPECJALISTYCZNY REKRUTACJA 2021/2022

Brystol o formacie 70 x 100 cm - co najmniej 2 szt., papier A4 do szkicowania, narzędzia rysunkowe i kreślarskie, farby, papiery kolorowe, folie samoprzylepne, kleje, taśmy klejące, noże, nożyczki, itp.


Studia stacjonarne drugiego stopnia


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022

Egzamin będzie prowadzony w trybie On-line. Każdy kandydat musi być zaopatrzony w komputer lub inne urządzenie pozwalające na prowadzenie rozmowy z użyciem obrazu i dźwięku.

ETAP 1 – portfolio

Portfolio ma zawierać do 20 wybranych przez kandydata prac. Mogą to być projekty, modele, makiety, wizualizacje, prace rysunkowe, malarskie, fotografie, itp. Pliki w formacie jpg, żaden z pojedynczych plików nie powinien przekraczać rozmiaru 1 mb. Nazwa każdego pliku powinna się rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_projekt_x_01.jpg - przykład tytułowania pliku).
Portfolio musi zostać przesłane do systemu rekrutacyjnego.

Portfolio musi też zawierać maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1028 x 720. Rozmiar do 250 mb. Nazwa pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata. 

Etap 1 jest punktowany od 0 do 15

ETAP 2 – egzamin praktyczny

Etap ten składa się z zadania praktycznego. Czas na realizację zadania wynosi 3 godziny. Po zakończeniu zadania kandydat ma godzinę na przesłanie efektów pracy do systemu rekrutacyjnego.

Zadanie można przesłać w formie:

 • maksymalnie 5 zdjęć/skanów w formacie jpg w rozdzielczości 150 DPI w wielkości nie przekraczającej 1 MB.
 • nazwisko_imie_zadanie1_01.jpg - przykład tytułowania pliku

Wszyscy kandydaci otrzymują treść zadania za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego.
Treść zadania zostanie też umieszczona w systemie rekrutacyjnym.
Egzamin odbędzie się o godzinie podanej przez komisję x czerwca 2021r. 

ETAP 3 – rozmowa online z kandydatem

Rozmowa odbędzie się za pomocą komunikatora internetowego umożliwiającego przesyłanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Kandydat podczas rozmowy ma mieć dostępne, w zasięgu ręki, swoje prace z portfolio oraz egzaminu praktycznego. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego.

Etap 2 i 3 jest punktowany wspólnie od 0 do 15

MATERIAŁY NA EGZAMIN SPECJALISTYCZNY REKRUTACJA 2021/2022

Brystol o formacie 70 x 100 cm - co najmniej 2 szt., papier A4 do szkicowania, narzędzia rysunkowe i kreślarskie, farby, papiery kolorowe, folie samoprzylepne, kleje, taśmy klejące, noże, nożyczki, itp.