Architektura Wnętrz

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle oraz  biurach projektowych.  Po uzyskaniu pierwszych szlifów  zajmują się wdrożeniem i produkcją własnych projektów na rynku krajowym jak i zagranicznym.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

EGZAMIN WSTĘPNY


I etap

Dopuszczenie do egzaminu

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione w formie elektronicznej PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

PORTFOLIO należy umieścić jako załącznik w procesie rekrutacji on – line lub przesłać na wskazany przez Uczelnię serwer.

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo

III etap

Zadanie  specjalistyczne wraz z prezentacją i omówieniem przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego

Zadanie ma na celu sprawdzenie: uzdolnień kreacyjnych, wyobraźni przestrzennej, wyczucia proporcji i zdolności do porządkowania układów płaskich  i przestrzennych, wrażliwości kolorystycznej i inwencji w zakresie świadomego zestawienia barw, zdolności przewidywania skutków decyzji dotyczących konstruowania przedmiotów. Egzamin jest przeprowadzony w drodze realizacji serii zadań obejmujących powyższą tematykę.

Regulamin punktacji poszczególnych etapów egzaminu wstępnego dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz:

0 - 4 pkt    za prace przedstawione w portfolio

0 - 10 pkt    rysunek i malarstwo

0 - 20 pkt    zadania specjalistyczne

0 – 6 pkt  za autoprezentację i rozmowę kwalifikacyjną

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 25punktów.  


Wykaz materiałów -  kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ  - 2019r.

Data egzaminu: 17.06.2019r.

Materiały do realizacji zadań ogólnoplastycznych na kierunku architektura wnętrz:

  • rysunek (godz. 8.00 – 13.00)

karton do rysowania „biały” format B2 (50 x 70 cm) 3-4 szt., papier do szkiców (A4 10 ark.), papier do szkiców (A3 10 ark), ołówki, gumka, patyk, tusz, flamastry, klipsy do mocowania kartonu na desce.

  • malarstwo (godz. 14.00 – 18.30)

papier do szkiców (A4 10 ark.),ołówki, gumka, tekturka z klipsem, karton do malowania „biały”format B2 (50 x 70 cm) 3-4 szt., klipsy do mocowania kartonu na desce, farby wodne (wskazane tempery lub akwarele), pędzle, naczynie na wodę;


Architektura Wnętrz

Studia stacjonarne drugiego  stopnia

Załączniki