Grafika

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Perspektywy zawodowe:

Absolwent grafiki jest  kompetentnym i samodzielnym artystą, który posiada kwalifikacje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej. Jest gotowy do podjęcia pracy w studiach graficznych,  firmach reklamowych oraz wydawnictwach.  Jest przygotowany do podjęcia pracy projektowej na różnorodnym rynku wydawnictw książkowych, prasowych, oraz w instytucjach kultury.


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym w trybie On - line. O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych z II etapu egzaminu.

I  etap - PORTFOLIO

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata wskazanego kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO złożone z prac dotychczasowych dokonań plastycznych oraz dopuszczenie do II etapu egzaminu.
Portfolio musi składać się z 30 prac

 • 10 prac rysunkowych przedstawiających studium postaci
 • 10 prac z użyciem koloru (rysunek, malarstwo, grafika cyfrowa)
 • 10 prac o tematyce dowolnej wskazujących na zainteresowanie kandydata/kandydatki grafiką

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
Format plików:

 • *.jpg max 5 MB na plik
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg schematu: NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.
     Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-30 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2020, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł).

Do etapu II kwalifikuje się 70 kandydatów z najwyższą punktacją.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o PORTFOLIO.

Zadaniem II etapu egzaminu jest sprawdzenie na podstawie wybranego PORTFOLIO i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej:

 • umiejętności kandydata w rysunkowym interpretowaniu rzeczywistości,
 • zdolności kandydata w graficznym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych,
 • umiejętności werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień graficznych,


Punktacja poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego:

I etap

 • Portfolio 0 – 20 pkt. (Średnia bo rozszerza skalę)

(Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji do dalszego etapu - 15 pkt.)
Punktacja za portfolio (etap I) nie wlicza się do końcowego wyniku egzaminu.

II etap

 • Rozmowa i omówienie portfolio przez kandydata 0 – 30 pkt. (Średnia bo rozszerza skalę)

(Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji wynosi - 20 pkt.)