Grafika

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Perspektywy zawodowe:

Absolwent grafiki jest  kompetentnym i samodzielnym artystą, który posiada kwalifikacje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej. Jest gotowy do podjęcia pracy w studiach graficznych,  firmach reklamowych oraz wydawnictwach.  Jest przygotowany do podjęcia pracy projektowej na różnorodnym rynku wydawnictw książkowych, prasowych, oraz w instytucjach kultury.


EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.

I  etap

Dopuszczenie do egzaminu i sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w ilości od 10 do 20 prac, załączone w procesie rekrutacji on-line

W PORTFOLIO wymagana jest obecność rysunkowych prac przedstawiających studium postaci.

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

1.     Format plików:

 •  *.jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
 • NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)
 • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

2.     Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

II etap – egzamin praktyczny.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

 • umiejętności kandydata w rysunkowym interpretowaniu rzeczywistości,
 • zdolności kandydata w graficznym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych,
 • umiejętności w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień graficznych,

Dzień I 

Egzamin ogólnoplastyczny – rysunek studyjny i egzamin specjalistyczny.

Dzień II 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o prace zrealizowane w trakcie egzaminu praktycznego oraz portfolio. 


Punktacja poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego:

Portfolio 0 – 5 pkt.

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji do dalszego etapu - 3 pkt.

Rysunek studyjny 0 - 10 pkt.

Egzamin specjalistyczny 0 – 10 pkt.

Rozmowa/prezentacja i omówieniem zadania przez kandydata 0 – 5 pkt.

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi - 20 pkt.


Wykaz materiałów na egzamin z rysunku - kierunek GRAFIKA - informacje w czerwcu 2019r.

Załączniki