Mediacja Sztuki

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku zdobywa wiedzę oraz praktykę z zakresu pracy artysty plastyka, potrafi poruszać się swobodnie w wybranych dziedzinach sztuk wizualnych, a przede wszystkim wie, jak zorganizować sobie miejsce pracy i rynek odbiorców. Nasi absolwenci umieją pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, zaprojektować długofalowe działanie animacyjne i warsztatowe, napisać projekt i go sfinansować. Uczymy właściwego podejścia do strategii artystycznych i rynkowych. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.  

Kształcimy w dwóch obszarach: nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach malarskich i rzeźbiarskich oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i trendów związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki.Dzięki nowatorskiemu programowi nauczania mają zajęcia z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. W trakcie studiów odbywają trzytygodniową praktykę w ośrodkach związanych ze sztuką, mediami oraz interdyscyplinarne plenery.


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022

Studia stacjonarne pierwszego stopienia: egzamin w trybie On-line

I etap – portfolio

Warunkiem udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest przedstawienie portfolio w formacie jpg, zawierającego cyfrowe reprodukcje prac dotychczas wykonanych w liczbie od 10 do 20 wraz z opisem. Portfolio musi zawierać przynajmniej pięć prac rysunkowych przedstawiających studium postaci oraz przynajmniej pięć prac malarskich przedstawiających martwą naturę. Prace kandydata nie powinny być starsze niż sprzed roku. 
Wymogi formalne:

  • Format pliku: *jpg 5MB na plik
  • Wymiary: A4, orientacja pionowa lub pozioma,
  • Nazwa pliku wg schematu: Nazwisko_Imię.pdf (np. Kowalski_Jan.pdf),
  • Opis prac dołączony pod każdą reprodukcją wg schematu: tytuł, rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość w cm), opis techniki, np.: Tytuł, 2021, 100 x 70, rysunek ołówkiem
  • Rozmiar pliku: nie większy niż 25 MB.


II etap – rozmowa kwalifikacyjna

Zadaniem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie umiejętności werbalizowania własnych idei w formie wypowiedzi ustnej, odzwierciedlającej świadomość historii sztuki oraz zdolność interpretacji i analizy współczesnych zjawisk artystycznych.

Punktacja
Portfolio: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca dopuszczenie kandydata do II etapu: 4 pkt.
Rozmowa kwalifikacyjna: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca dopuszczenie kandydata do II etapu: 2 pkt.

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji wynosi: 6 pkt.


MEDIACJA SZTUKI

Studia stacjonarne drugiego stopnia


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022 egzamin w trybie On-line

I etap – portfolio

Warunkiem udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest przedstawienie portfolio w formacie *.pdf, zawierającego cyfrowe reprodukcje prac dotychczas wykonanych w liczbie od 10 do 20 wraz z opisem. Portfolio z zakresu sztuk wizualnych (w zależności od zainteresowań kandydata – może zawierać prace wizualne w technikach dowolnych; rysunek, malarstwo, fotografia, prace multimedialne, projekty graficzne, performance, instalacje, projekty scenograficzne). Prace kandydata nie powinny być starsze niż sprzed roku. 
Wymogi formalne:

  • Format pliku: *jpg 5MB na plik
  • Wymiary: A4, orientacja pionowa lub pozioma,
  • Nazwa pliku wg schematu: Nazwisko_Imię.pdf (np. Kowalski_Jan.pdf),
  • Opis prac dołączony pod każdą reprodukcją wg schematu: tytuł, rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość w cm), opis techniki, np.: Tytuł, 2020, 100 x 70, rysunek ołówkiem
  • Rozmiar pliku: nie większy niż 25 MB.


II etap – rozmowa kwalifikacyjna

Zadaniem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie umiejętności werbalizowania własnych idei w formie wypowiedzi ustnej, odzwierciedlającej świadomość historii sztuki oraz zdolność interpretacji i analizy współczesnych zjawisk artystycznych.

Punktacja
Portfolio: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca dopuszczenie kandydata do II etapu: 4 pkt.
Wypowiedź pisemna: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca dopuszczenie kandydata do II etapu: 4 pkt.

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji wynosi: 8 pkt.