Mediacja Sztuki

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku zdobywa wiedzę oraz praktykę z zakresu pracy artysty plastyka, potrafi poruszać się swobodnie w wybranych dziedzinach sztuk wizualnych, a przede wszystkim wie, jak zorganizować sobie miejsce pracy i rynek odbiorców. Nasi absolwenci umieją pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, zaprojektować długofalowe działanie animacyjne i warsztatowe, napisać projekt i go sfinansować. Uczymy właściwego podejścia do strategii artystycznych i rynkowych. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.  

Kształcimy w dwóch obszarach: nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach malarskich i rzeźbiarskich oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i trendów związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki.Dzięki nowatorskiemu programowi nauczania mają zajęcia z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. W trakcie studiów odbywają trzytygodniową praktykę w ośrodkach związanych ze sztuką, mediami oraz interdyscyplinarne plenery.


Egzamin wstępny 

Studia stacjonarne pierwszego stopienia:

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

 • Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

 II etap

Zadanie specjalistyczne: ma na celu sprawdzenie umiejętności kreatywnego przełożenia abstrakcyjnego tematu na adekwatną formę wizualną.

 • Przegląd prac domowych (teczka) i omówienie zadania specjalistycznego.
 • Przegląd prac z zakresu sztuk wizualnych ( w zależności od zainteresowań kandydata – malarstwo, rzeźba, fotografia, film, performance, multimedia ). Kandydat zgłasza się z własnoręcznie wykonanymi pracami, bądź dokumentacją własnych działań. Prezentowane prace powinny świadczyć o potencjale  autora.
 • Podczas rozmowy kandydat omawia zadanie specjalistyczne i uzasadnia wybór kierunku.

Materiały na egzamin praktyczny studia I stopnia2018

 1. ołówki B2( można też inne)
 2. gumka
 3. temperówka
 4. flamastry lub cienkopisy czarne lub kolorowe (do wyboru)
 5. długopis
 6. kartki A4 - 5 sztuk


Egzamin wstępny na

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • Kandydat powinien określić trafność wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaproponowane dokonania z zakresu sztuk wizualnych.

 • Podczas egzaminu praktycznego powinien ujawnić indywidualny język wypowiedzi artystycznej, przedstawić komisji rekrutacyjnej dokumentację własnych dokonań twórczych, w miarę możliwości poszerzoną o projekty twórcze i kuratorskie, teksty krytyczne i inne, określające zainteresowania kandydata

 • Egzamin jednodniowy – krótki egzamin praktyczny plus rozmowa z kandydatem plus przegląd prac domowych

Materiały na egzamin praktyczny  studia II stopnia 2018

 1. ołówki B2( można też inne)
 2. gumka
 3. temperówka
 4. flamastry lub cienkopisy czarne lub kolorowe (do wyboru)
 5. długopis
 6. kartki A4 - 5 sztuk