Rzeźba

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku rzeźba posiada wszechstronne umiejętności do realizacji dzieł sztuki rzeźbiarskiej oraz wiedzę z zakresu historii sztuki. Jest przygotowany do podjęcia indywidualnej pracy twórczej z zakresu rzeźby, posiada informację z obszaru funkcjonowania na rynku sztuki. Poza pracami typowo rzeźbiarskimi w dużej i małej skali jest również przygotowany do projektowania wnętrz, scenografii, obiektów w przestrzeni publicznej oraz modelowania 3D. Może pracować w zespołach architektonicznych i projektowych oraz konserwatorskich.

Podstawowe zagadnienia na studiach rzeźbiarskich:

 • kształtowanie bryły w relacji do otoczenia
 • zagadnienia z zakresu projektowania
 • stosowanie różnych  technik i materiałów rzeźbiarskich

Oferta dydaktyczna:

 • klasyczny warsztat rzeźbiarski – studium modela
 • techniki rzeźbiarskie w pracowniach specjalistycznych: kamień, drewno, metal, odlewnictwo, ceramika, sztukatorstwo oraz podstawy konserwacji rzeźby
 • projektowanie rzeźby w urbanistyce i architekturze
 • medalierstwo
 • nowe media

Program dydaktyczny wzbogacony jest o możliwość udziału w plenerach i praktykach studenckich.

Studia rzeźbiarskie to studia poprzez praktykę!


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022 - egzamin zostanie przeprowadzony w tybie on-line


I ETAP

PORTFOLIO:

*jpg 5MB na plik

 • Rysunek: studium postaci - minimum 5 sztuk, format B-1 lub B-2

 • Rysunek: bryła głowy - minimum 5 sztuk, format minimum A-4

 • Szkicownik – prezentacja wybranych własnych prac o dowolnej tematyce.

 • Format i technika dowolna. Ilość: od 5 do 20 sztuk.
 • Mile widziana dodatkowa dokumentacja fotograficzna prac przestrzennych wykonanych przez kandydata z dowolnego materiału oraz innych realizacji i projektów.

II ETAP 

ZADANIE SPECJALISTYCZNE

Lista materiałów potrzebnych do realizacji zadania specjalistycznego będzie przesłana w przeddzień egzaminu, natomiast temat zadania w chwili jego rozpoczęcia. Czas przewidziany na realizację zadania specjalistycznego wynika z harmonogramu egzaminów wstępnych i obejmuje również przygotowanie dokumentacji, opisanie i przesłanie plików.

Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać 5 zdjęć zrealizowanych w trakcie powstawania zadania specjalistycznego oraz 5 zdjęć efektu końcowego.

Nazwy plików według szablonu:

 • nazwisko imię, zs (skrót od zadanie specjalistyczne),
 • liczba porządkowa. Jpg   

(np. Nowak Jan, zs 01.jpg)

Wyniki II etapu egzaminu będą podane w dniu egzaminu.

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO I i II ETAPU:

 • jpg 5MB na plik nazwany według szablonu: nazwisko imię, liczba porządkowa. jpg (np. Nowak Jan, 01.jpg)
 • wymiar: dłuższy bok max.1920 pikseli
 • rozdzielczość 72 dpi
 • lista z opisem prac *.doc lub *.pdf.
 • Kolejność powinna być zgodna z numeracją prac w nazwach plików:

numer, rok powstania, technika, wymiary, tytuł (jeżeli jest)
(np. Nowak Jan, 01, 2020, ołówek, 100 x 70 cm)

III ETAP
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA on-line:

Jednym z kryteriów oceny III etapu będzie omówienie prac kandydata oraz zadania specjalistycznego


Punktacja:
ETAP I – portfolio: 0 – 15 pkt. Minimalna liczba punktów do kwalifikacji - 5 pkt.
ETAP II – zadanie specjalistyczne: 0 – 15 pkt. Minimalna liczba punktów do kwalifikacji – 5 pkt.
ETAP III –  rozmowa kwalifikacyjna: 0 – 10 pkt. Minimalna liczba punktów do kwalifikacji – 3 pkt.