Rzeźba

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiadając wiedzę i wszechstronne umiejętności do realizacji dzieł sztuki rzeźbiarskiej. Jest przygotowany do podjęcia indywidualnej pracy twórczej z zakresu rzeźby, posiada wiedzę z obszaru funkcjonowania na rynku sztuki. Poza pracami typowo rzeźbiarskimi jest również przygotowany do projektowania wnętrz, scenografii oraz modelowania 3D. Może pracować w zespołach architektonicznych i projektowych oraz konserwatorskich. 

Podstawowe zagadnienia na studiach rzeźbiarskich:

  • kształtowanie bryły w relacji do otoczenia
  • zagadnienia z zakresu projektowania
  • stosowanie adekwatnych technik i materiałów rzeźbiarskich

Oferta dydaktyczna:

  • klasyczny warsztat rzeźbiarski – studium modela
  • techniki rzeźbiarskie w pracowniach specjalistycznych – kamień, drewno, metal, odlewnictwo, ceramika, sztukatorstwo oraz podstawy konserwacji rzeźby
  • projektowanie rzeźby w urbanistyce i architekturze
  • medalierstwo
  • nowe media

Program dydaktyczny wzbogacony jest o możliwość udziału w plenerach i praktykach studenckich.

Studia rzeźbiarskie to studia poprzez praktykę!


EGZAMIN WSTĘPNY

Wymagania dla kandydata na kierunek Rzeźba.

Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Rzeźba składa się z dwóch etapów w formie On-line

I etap polega na przedstawieniu portfolio zawierającego dokumentację fotograficzną prac kandydata z lat 2019 -2020 oraz zdjęć zadania specjalistycznego. Kandydat który zdobędzie odpowiedną liczbę punktów z I etapu zostanie dopuszczony do etapu II polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej.

I ETAP

PORTFOLIO:
•    Rysunek: studium postaci - minimum 5 sztuk, format B-1 lub B-2
•    Rysunek: bryła głowy - minimum 5 sztuk, format minimum A-4
•    Szkicownik – prezentacja wybranych własnych prac o dowolnej tematyce. Format i technika dowolna. Ilość: od 5 do 20 sztuk.
•    Mile widziana dodatkowa dokumentacja fotograficzna prac przestrzennych wykonanych przez kandydata z dowolnego materiału oraz innych realizacji i projektów.
•    Do portfolio należy dołączyć cztery fotografie z procesu powstawania zadania specjalistycznego oraz cztery zdjęcia efektu końcowego wykonane z rożnych stron.  

Przygotowanie plików:
•    *.jpg
•    wymiar: dłuższy bok max.1920 px
•    rozdzielczość 72 dpi
•    opis pod każdą pracą: numer, rok powstania, technika, wielkość (np. 1, 2020, ołówek na kartonie, 100 x 70 cm)
•    lista z opisem prac *.doc lub *.pdf. Kolejność powinna być zgodna z numeracją prac.

ZADANIE SPECJALISTYCZNE:

Należy wykonać kompozycję przestrzenną     

Temat:  przejście 

Materiał: papier, tektura, karton. Format i sposób łączenia dowolny.                                                                                                   

II ETAP

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA on-line:

Tematem rozmowy będzie omówienie prac kandydata.

Punktacja:

ETAP I – portfolio: 0 – 15 pkt. Minimalna liczba punktów do kwalifikacji - 5 pkt.

ETAP II –  rozmowa kwalifikacyjna: 0 – 5pkt.