Rzeźba

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiadając wiedzę i wszechstronne umiejętności do realizacji dzieł sztuki rzeźbiarskiej. Jest przygotowany do podjęcia indywidualnej pracy twórczej z zakresu rzeźby, posiada wiedzę z obszaru funkcjonowania na rynku sztuki. Poza pracami typowo rzeźbiarskimi jest również przygotowany do projektowania wnętrz, scenografii oraz modelowania 3D. Może pracować w zespołach architektonicznych i projektowych oraz konserwatorskich. 

Podstawowe zagadnienia na studiach rzeźbiarskich:

  • kształtowanie bryły w relacji do otoczenia
  • zagadnienia z zakresu projektowania
  • stosowanie adekwatnych technik i materiałów rzeźbiarskich

Oferta dydaktyczna:

  • klasyczny warsztat rzeźbiarski – studium modela
  • techniki rzeźbiarskie w pracowniach specjalistycznych – kamień, drewno, metal, odlewnictwo, ceramika, sztukatorstwo oraz podstawy konserwacji rzeźby
  • projektowanie rzeźby w urbanistyce i architekturze
  • medalierstwo
  • nowe media

Program dydaktyczny wzbogacony jest o możliwość udziału w plenerach i praktykach studenckich.

Studia rzeźbiarskie to studia poprzez praktykę!


EGZAMIN WSTĘPNY

 I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Rzeźba

II etap  zadanie kompozycyjne

ma na celu ujawnienie predyspozycji i rozumienia przestrzeni, formułowania prawidłowej odpowiedzi ( pomysł, rozwiązania ) na przedstawiony temat;

III etap 

Omówienie zadania kompozycyjnego.


Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik 

Minimum kwalifikacyjne wynosi 12 pkt 


Materiały na egzamin - informacje w czerwcu 2019r.


Załączniki