Malarstwo

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku Malarstwo to świadomy twórca, swobodnie poruszający się w obszarze sztuki, przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej. Posiada umiejętności wykraczające poza dogłębną znajomość malarstwa sztalugowego, pozwalające na formułowanie wypowiedzi artystycznych o poszerzonej formie.


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022

Egzamin on–line składa się z 3 etapów:

Szanowni/e  Kandydaci/Kandydatki, prosimy o zamieszczanie zdjęć w portfolio w formacie jpg

I ETAP
Przegląd prac domowych (portfolio) nadesłanych drogą elektroniczną.
Przeglądu dokonuje komisja egzaminacyjna w trybie on-line, po uprzednim zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami.
Członkowie komisji przyznają punkty za nadesłane portfolio. Dopuszczenie do II etapu nastąpi po ocenie prac kandydata w oparciu o nadesłane

PORTFOLIO.
Portfolio powinno zawierać:

  1. prace malarskie (od 10 do 20 prac), wymagane są realizacje przedstawiające martwe natury (obowiązkowo), oraz np. pejzaże, postać, prace z wyobraźni, itp.
  2. szkice malarskie na małych formatach (ok. A3, A4) – min. 10
  3. prace rysunkowe (od 10 do 20 prac), wymagane są realizacje przedstawiające studium całej postaci (obowiązkowo), oraz np. detale anatomiczne, martwą naturę, pejzaż, prace z wyobraźni, itp.
  4. szkice rysunkowe na małych formatach (ok. A3, A4) – min. 10

Kandydat może zaprezentować w portfolio także inne realizacje artystyczne: fotografia, kolaże, prace multimedialne, filmowe, itp. Jest to nieobowiązkowe. Maksymalna ilość: 10 prac.

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
1.      Format plików:
•    *.jpg (max 5MB - każdy)
•    wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
•    rozdzielczość 72 dpi
•    pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)
•    opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2020, 100 x 70, olej na płótnie, Martwa natura z jabłkiem)
Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.


2.      Lista z opisem prac:
•    dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
•    numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2020, 100 x 70, akryl na papierze, Niebieski rower)

II ETAP
 Malarskie prace kompozycyjne na zadany temat:
•    Praca na formacie min. 50x70 cm (lub 70x50cm) na dowolnym podłożu, w technice malarskiej farbami wodnymi (np. akwarela, gwasz, tempera, akryl, itp.), na temat: (określa powołany zespół lub komisja egzaminacyjna) - praca nr 1
•    Praca na dowolnym formacie, gdzie dłuższy bok nie przekracza 70 cm, na dowolnym podłożu, wykonana w dowolnej technice, na temat: (określa powołany zespół lub komisja egzaminacyjna) - praca nr 2

Zadanie rysunkowe na formacie 50x70 cm (lub 70x50cm), na papierze, wykonane dowolną techniką rysunkową, na temat: (określa powołany zespół lub komisja egzaminacyjna) - praca nr 3

III ETAP
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez komisję on-line na podanej platformie
Rozmowa obejmuje zapoznanie się z sylwetką kandydata, zainteresowaniami, doświadczeniem artystycznym, ogólnymi predyspozycjami. Kandydat może zostać poproszony o odniesienie się do wykonanych prac egzaminacyjnych.
Kandydat powinien mieć u siebie dostęp do przesłanego PORTFOLIO.

Punktacja:
1 etap:
Portfolio: 0-10 pkt.  minimum kwalifikacyjne do II etapu: 5 pkt.
2 etap zadanie specjalistyczne:
praca nr 1: 0 - 10 pkt.
praca nr 2: 0 - 10 pkt.
praca nr 2: 0 - 10 pkt.
3 etap rozmowa kwalifikacyjna:
0-10 pkt. minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.

MATERIAŁY I FORMA WYKONANIA ZADAŃ SPECJALISTYCZNYCH REKRUTACJA 2020/2021

I zadanie specjalistyczne- praca na formacie 50x70cm (lub 70x50cm), na dowolnym podłożu (np. płótno, karton), w technice malarskiej, farbami wodnymi (np. akwarela, gwasz, tempera, akryl, itp.)
II zadanie specjalistyczne- Praca na dowolnym formacie, gdzie dłuższy bok nie przekracza 70cm, na dowolnym podłożu, wykonana w dowolnej technice. (np. malarstwo, rysunek, kolaż).
III zadanie specjalistyczne- praca na formacie 50x70cm (lub 70x50cm), na dowolnym rodzaju papieru, wykonana w wybranej technice rysunkowej (np. ołówek, węgiel, sepia, marker, itp.)
W zależności od techniki, na którą zdecyduje się kandydat, powinien mieć on dostęp do farb, ołówków, grafitów, węgla, kredek, wszelkiego rodzaju papierów lub innych wybranych przez siebie materiałów plastycznych, które umożliwią mu realizację zadania.