V. Pracownia Rzeźby dyplomująca

prof. uczelni Aleksander Marek Zyśko
as. Janusz Jasiński

Pracownia rzeźby nr. 4

Pracownia kształci studentów od II do V roku studiów.

Na II roku w pierwszym etapie prowadzący koncentrują się na rozpoznaniu szczególnych uzdolnień i specyfiki tendencji rozwojowych studenta, a także na uwrażliwieniu studenta na jakości wizualne – przestrzenne i pobudzenie inwencji w rozwiązywaniu zadań.

      Studenci uczą się  podstawowych metody tworzenia współczesnej kompozycji rzeźbiarskiej.

      Prowadzą do tego zadania uwzględniające główne zagadnienia rozwoju świadomości przestrzennej.

      Studenci poznają  metodę i  technikę pracy rzeźbiarza właściwą dla
konstrukcji zespołu brył oraz metodę skrótu bryły.(płaskorzeźba)

Ćwiczenia z modelem, studium postaci usprawniają studentów prawidłowo zaobserwować i zanalizować budowę figury ludzkiej pod względem ustawienia na pionie, budowy na osiach wewnętrznych, zgodnie z układem proporcji;

                 W kolejnym etapie ćwiczenia z modelem pozwalają skomponować utwór przestrzenny zorganizowany od środka I angażujący przestrzeń we  wszystkich kierunkach.

                 W dalszych etapach studenci powinni opracować kompozycję tematyczną   według wskazanej  konwencji.

                 Poszukując własnych inspiracji wpierw szkicując zarówno rysunkowo jak i małej skali przestrzennej, studenci lat III i IV wykonują własne kompozycje rzeźbiarskie, korzystając także  z możliwości jakie dają  pracownie drewna, metalu czy ceramiki.

W pracowni podejmowane są prace w różnych tworzywach, także z wykorzystaniem multimediów.