MiRz

Lista przedmiotów, które można zaliczyć w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się wraz z informacją o przebiegu weryfikacji na Wydziale Malarstawa i Rzeźby.

Załączniki