IV Pracownia Rzeźby

IV Pracownia Rzeźby

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

dr hab. uczelni Aleksander Zyśko, prof. uczelni

mgr  Janusz Jasiński, as.

CEL

Program pracowni zakłada osiągnięcie kompetencji ściśle zawodowych w pełnym wymiarze  tj.  takiego poziomu umiejętności, które są potrzebne do wykonywania zadań rzeźbiarskich takich jak głowa, popiersie czy pełna postać, łącznie z odlewem gipsowym, także w płaskorzeźbie. Ponadto studenci realizują interpretacje motywu figury ludzkiej oraz prace własne, których założeniem jest kompozycja według dowolnie wybranej konwencji na podstawie własnego pomysłu. Celem Pracowni jest wyuczenie studenta indywidualnej interpretacji motywu.

OPIS

Pracownia prowadzi zajęcia z rzeźby dla studentów II-V roku studiów na kierunku Rzeźba, oraz dla studentów innych kierunków w ramach pracowni wolnego wyboru. Studenci maja swobodę w wyborze obszarów zainteresowań co do motywów i tworzyw wykorzystywanych do swoich prac.  Program zajęć jest zindywidualizowany z założeniem ujawnienia się upodobań, specyfiki talentu i głębszych zainteresowań studenta, które są rozwijane w trakcie studiów.

PRZEDMIOTY

·         Rzeźba

ZAPISY

Studenci kierunku rzeźba mogą wybrać pracownię od II roku, ograniczeniem w zapisach jest ilość miejsca w Pracowni do max. 9 osób.

LEKTURY

  1. R.  Arnheim, SZTUKA I PERCEPCJA WZROKOWA
  2. E. Gombrich, SZTUKA I  ZŁUDZENIE
  3. W. Strzemiński, TEORIA WIDZENIA
  4. A. Kotula, P. Krakowski, RZEŹBA WSPÓŁCZESNA     
  5. czasopisma o rzeźbie, np. Rzeźba Polska, Orońsko, Sculpture, Format, Dyskurs 

KONTAKT

a.zysko@asp.wroc.pl