Smoliński Eugeniusz

Eugeniusz Smoliński
Wydział Grafiki
Katedra Projektowania Graficznego
Pracownia Projektowania Graficzengo - dyplomująca

Praktycznie zajmuję się rysunkiem, malarstwem idealistycznie, a grafiką teoretycznie.

Przedsiewzięcia artystyczne prezentowane indywidualnie:

 1. 1975 - Napisz do mnie, napiszę do Ciebie - Wrocław, Galeria Piwnica Świdnicka
 2. 1977 - Tylko dla Twoich pięknych oczu - Wrocław, Muzeum Uczelniane PWSSP
 3. 1979 - Eugeniusz Smoliński - Chełm, Galeria 72
 4. 1986 - ...wypisz, wymaluj... - Wrocław, Galeria Na Ostrowie
 5. 1987 - Kartki z książek - Bolingbrook, Town Hall
 6. 1989 - Coś podobnego - Wrocław, Galeria Na Solnym i Kraków, Galeria Teatru Stu
 7. 2003 - Prawdopodobieństwa - Wieża Matematyczna Wrocławskiego Uniwersytetu, Wrocław
 8. 2003 - Bez perspektywy nie ma żadnych widoków - prezentowane na wystawach zbiorowych
 9. 2003 - Ścienne fictions - prezentowane na wystawach zbiorowych
 10. 2003 - Grafika teoretyczna - prezentowana na ulotnych wydrukach
 11. 2003 - Grafika gołosłowna - w opracowaniu
Eugeniusz Smoliński