Semaniszyn Wilhelm

Wilhelm Semaniszyn
Wydzial Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Wzornictwa
Pracownia Projektowania Środków Transportu

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w latach 1964-1970 na Wydziale Architektury Wnętrz - specjalizacja Projektowanie Form Przemysłowych.
Dyplom z wyróżnieniem w 1970 r. Tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych otrzymał w 1996 roku.
Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego jako prowadzący Pracownie Projektowania Środków Transportu.