BUDDY 2019/20 POSZUKIWANY!

BUDDY POSZUKIWANY!

Zapraszamy do udziału w programie Buddy polegającym na zaopiekowaniu się jednym z przyjeżdżających na naszą Uczelnię studentów zagranicznych.

Dzięki uczestnictwu uzyskają Państwo możliwość nawiązania interesujących znajomości, darmowych konwersacji w języku obcym i podwyższenia stopnia z języka obcego.

Pytania i zgłoszenia proszę kierować do p. Agaty Sikory-Jańskiej na mail: asikorajanska@asp.wroc.pl