BUDDY 2020/2021 POSZUKIWANY!

W związku z rekrutacją studentów zagranicznych na semestr zimowy 2020/2021 Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji poszukuje studentów chętnych do zaopiekowania się studentami zagranicznymi z programu Erasmus+ i umów dwustronnych, którzy w październiku 2020 r. rozpoczną studia na naszej uczelni.

Na wymianę przyjadą studenci z różnych zakątków świata takich jak Hiszpania, Turcja, Rumunia, czy Rosja . Każdy z nich z niecierpliwością czeka na swojego opiekuna! :-)

Na czym polega Program Buddy?

Przez jeden semestr Buddy opiekuje się (w miarę dyspozycyjności) jednym studentem zagranicznym w różny sposób (pomoc na uczelni, sytuacje losowe, pomoc w integracji ze środowiskiem uczelnianym oraz wrocławskim).

Jakie są korzyści?

Oprócz świetnej zabawy, poszerzenia horyzontów i poprawy kompetencji językowych, student otrzyma na koniec semestru wyższą ocenę z lektoratu. Ocena wystawiana jest studentowi ASP we Wrocławiu na podstawie ankiety, którą na koniec wypełnia student zagraniczny. Dodatkowo studenci, którzy wezmą udział w Programie Buddy, otrzymają dodatkowe punkty w przypadku starania się o wyjazd na stypendium zagraniczne w ramach programu Erasmus+ lub umów dwustronnych na studia lub praktyki.

Pełna lista studentów zagranicznych dostępna jest u p. Agaty Sikory-Jańskiej - koordynatorki Programu Buddy. 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: asikorajanska@asp.wroc.pl lub zgłaszać bezpośrednio u lektorów języków obcych.

Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, język obcy, numer telefonu, adres mailowy, wydział, kierunek i rok studiów.

Szukamy osób otwartych, odpowiedzialnym i dyspozycyjnych!

Więcej informacji tutaj: https://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=1171&__seoName=Buddy+Programme