BUDDY 2019/2020 POSZUKIWANY!

W związku z rekrutacją studentów zagranicznych na semestr letni 2019/2020 BWzZ poszukuje studentów chętnych do zaopiekowania się studentami zagranicznymi z programu Erasmus+ i umów dwustronnych, którzy w lutym 2020 r. pojawią się w naszej uczelni.

Na wymianę przyjedzie ok. 30 studentów z różnych zakątków świata takich jak Korea, Hiszpania, Łotwa, Belgia, Włochy, Grecja, Ukraina, Japonia, Słowacja, Irlandia, Turcja, Portugalia i Węgry. Każdy z nich z niecierpliwością czeka na swojego opiekuna! :-)

Na czym polega Program Buddy?

Przez jeden semestr Buddy opiekuje się (w miarę dyspozycyjności) jednym studentem zagranicznym w różny sposób (pomoc na uczelni, sytuacje losowe, pomoc w integracji ze środowiskiem uczelnianym oraz wrocławskim).

Jakie są korzyści?

Oprócz świetnej zabawy, poszerzenia horyzontów i poprawy kompetencji językowych, student otrzyma na koniec semestru wyższą ocenę z lektoratu. Ocena wystawiana jest studentowi polskiemu na podstawie ankiety, którą na koniec wypełnia student zagraniczny. Dodatkowo studenci, którzy wezmą udział w Programie Buddy, otrzymają dodatkowe punkty w przypadku starania się o wyjazd na stypendium zagraniczne Erasmus+.

Pełna lista studentów zagranicznych dostępna jest u p. Agaty Sikory-Jańskiej - koordynatorki Programu Buddy.

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: asikorajanska@asp.wroc.pl lub zgłaszać bezpośrednio u lektorów języków obcych.

Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, język obcy, numer telefonu, adres mailowy, wydział, kierunek i rok studiów.

Szukamy osób otwartych, odpowiedzialnym i dyspozycyjnych!

Więcej informacji w zakładce ZAKŁAD JĘZYKÓW OBCYCH.