BUDDY 2018/2019 POSZUKIWANY!

W związku z rekrutacją studentów zagranicznych na semestr letni 2018/2019 BWzZ poszukuje studentów chętnych do zaopiekowania się studentami zagranicznymi z programu Erasmus+ i umów dwustronnych, którzy w lutym 2019 r. pojawią się w naszej uczelni.

W semestrze letnim 2018/2019 roku na wymianę przyjedzie ok. 20 studentów z różnych zakątków świata takich jak Korea, Hiszpania, Rumunia, Stany Zjednoczone, Słowacja, Litwa, Wielka Brytania, Gruzja, Turcja, Portugalia, Węgry i Mongolia. Każdy z nich z niecierpliwością czeka na swojego opiekuna! :-)

Na czym polega Program Buddy?

Przez jeden semestr Buddy opiekuje się (w miarę dyspozycyjności) jednym studentem zagranicznym w różny sposób (pomoc na uczelni, sytuacje losowe, pomoc w integracji ze środowiskiem uczelnianym oraz wrocławskim).

Jakie są korzyści?

Oprócz świetnej zabawy, poszerzenia horyzontów i poprawy kompetencji językowych, student otrzyma na koniec semestru wyższą ocenę z lektoratu. Ocena wystawiana jest studentowi polskiemu na podstawie ankiety, którą na koniec wypełnia student zagraniczny. Dodatkowo studenci, którzy wezmą udział w Programie Buddy, otrzymają dodatkowe punkty w przypadku starania się o wyjazd na stypendium zagraniczne Erasmus+.

Pełna lista studentów zagranicznych dostępna jest u p. Agaty Sikory-Jańskiej - koordynatorki Programu Buddy.

Na zgłoszenia czekamy do dn. 28.01.2019 r. pod adresem: asikorajanska@asp.wroc.pl lub bezpośrednio u lektorów języków obcych.

Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, język obcy, numer telefonu, adres mailowy, wydział, kierunek i rok studiów.

Szukamy osób otwartych, odpowiedzialnym i dyspozycyjnych!

Więcej informacji w zakładce ZAKŁAD JĘZYKÓW OBCYCH.