BUDDY 2018/19 POSZUKIWANY!

BUDDY POSZUKIWANY!

W związku z rozpoczęciem nowego semestru BWzZ poszukuje studentów chętnych do zaopiekowania się studentami zagranicznymi z Programu Erasmus+, którzy niebawem pojawią się w naszej uczelni.

W semestrze zimowym 2018/19 roku na wymianę przyjedzie ok. 30 studentów z różnych zakątków świata: Francja, Hiszpania, Estonia, Bułgaria, Turcja, Włochy, Rumunia, Czechy, Słowacja, Grecja, Szwecja, Ukraina, Japonia i każdy z nich z niecierpliwością czeka na swojego opiekuna! :-)

Na czym polega Program Buddy?

Przez jeden semestr Buddy opiekuje się (w miarę dyspozycyjności) jednym studentem zagranicznym w różny sposób (pomoc na uczelni, sytuacje losowe, pomoc w integracji ze środowiskiem uczelnianym oraz wrocławskim).

Jakie korzyści?

Oprócz świetnej zabawy, poszerzenia horyzontów i poprawy kompetencji językowych, student otrzyma na koniec semestru wyższą ocenę z lektoratu. Ocena wystawiana jest studentowi polskiemu na podstawie ankiety, którą na koniec wypełnia student zagraniczny. Dodatkowo, studenci, którzy wezmą udział w Programie Buddy otrzymają dodatkowe punkty w przypadku starania się o wyjazd na stypendium zagraniczne Erasmus+.

Pełna lista studentów zagranicznych dostępna jest u p. Agaty Sikory-Jańskiej - koordynatorki Programu Buddy.

Na zgłoszenia czekamy do dn. 15.09.2018r. pod adresem: asikorajanska@asp.wroc.pl lub bezpośrednio u lektorów języków obcych.

Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, język obcy, nr telefonu, adres mailowy, wydział, kierunek i rok studiów.

Szukamy osób otwartych, odpowiedzialnym i dyspozycyjnych!