Pracownia Projektowania Ubioru Kreacyjnego

Pracownia Projektowania Ubioru Kreacyjnego

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

prof. Urszula Smaza-Gralak

mgr Marianna Lisiecka-Syska, as.

CEL

Pracownia Projektowania Ubioru Kreacyjnego realizuje eksperymentalny, autorski program dedykowany kształtowaniu artystycznych postaw adeptów projektowania mody, ubioru, kostiumu. Poprzez odpowiedni dobór tematów zadań o rosnącym stopniu złożoności, studenci zapoznają się z różnorodnymi formami wypowiedzi projektowo-artystycznej, polegającymi na dostrzeganiu i pojmowaniu treści, konkretyzowaniu pomysłów, relacjach i wzajemnych powiązaniach elementów w utworach na płaszczyźnie (rysunek, elementy projektowania graficznego i typografii) i rozwiązaniach w przestrzeni (model, prototyp, obiekt), przy użyciu tradycyjnych technik łączonych z nowymi mediami.

W kontekście zagadnień związanych z projektowaniem mody, ubioru, kostiumu, instalacji czy performance, uwaga skupiona jest na szerokim wachlarzu języka plastycznej narracji dla wyrażenia idei projektowej oraz przewidywaniu skutków stosowania zasad kompozycyjnych w różnych warunkach i wariantach - spektakl, pokaz, przestrzeń ekspozycyjna, wydarzenie artystyczne.

Program nauczania pozostaje w ścisłej relacji ze sztukami pięknymi i jest ukierunkowany na myślenie abstrakcyjne oraz interdyscyplinarne, wrażliwe, świadome i oryginalne formułowanie przekazu treści artystycznych.

W efekcie procesu edukacji student potrafi dokonać prezentacji i obrony własnej koncepcji, umie wykonać pierwowzór lub prototyp w dowolnej technice realizacyjnej, a także twórczo interpretować zjawiska w sztuce, formułować opinie i sądy. Rozumie potrzebę pracy zespołowej i współpracy, potrafi wykorzystać posiadane umiejętności do pracy w zawodzie scenografa i projektanta kostiumu/ubioru.

OPIS

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone w Pracowni Projektowania Ubioru Kreacyjnego są obowiązkowym przedmiotem kierunkowym i obejmują lata od pierwszego do piątego roku. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w zawodzie scenografa, projektanta kostiumu/ubioru. Głównym założeniem programu kształcenia jest szeroko pojmowana obserwacja rzeczywistości sfokusowana na transpozycję i interpretację pojęć i zjawisk występujących w otoczeniu człowieka. Celem zajęć jest podjęcie twórczego eksperymentu opartego na wiedzy, wyobraźni i intuicji, zapis procesu projektowego, operowanie różnymi technikami realizacyjnymi, modelowanie w skali oraz wykreowanie formy przestrzennej kojarzonej z ubiorem, wyróżniającej się oryginalnością idei projektowej, walorami artystycznymi i estetyką realizacyjną. W miarę pogłębiania wiedzy, zdobywania doświadczeń i rozwijania umiejętności warsztatowych, tematy zadań różnią się stopniem złożoności zagadnień problemowych, metodyką pracy oraz charakterem i skalą realizacji projektu.

ZAPLECZE REALIZACYJNE

Stanowiska do pracy, profesjonalny stół krojczy do przygotowywania wykrojów, podstawowe i specjalistyczne maszyny krawieckie (maszyny o szycia ciężkiego, maszyny do szycia lekkiego, maszyna do filcowania, hafciarka z oprogramowaniem Brother – Design Plus 2), narzędzia ręczne, deski do prasowania, żelazka, dodatki krawieckie, niewielkie ilości tkanin, manekiny krawieckie do opracowania modeli, manekiny ekspozycyjne do prezentacji ubioru, pojemniki do przechowywania materiałów, organizery zapewniające utrzymanie porządku, kosze na zużyte materiały, segregatory do katalogowania materiału poglądowego, tła do wykonywania fotografii studyjnej, lustra zapewniające ogląd form przestrzennych, materiały papiernicze do wykonywania form i szablonów, podręczna biblioteka, zestaw komputerowy z podstawowym oprogramowaniem, drukarka ze skanerem, monitor.

PROWADZONE PRZEDMIOTY

 • Projektowanie Ubioru Kreacyjnego

 • Rysunek Scenograficzny

WARUNKI ZAPISU

Wiedza na poziomie ogólnokształcącym, predyspozycje ogólnoplastyczne, zainteresowania kierunkowe – sztuka, scenografia, kostium, moda, ubiór

LEKTURY

 1. Międzynarodowe Trienalle Tkaniny, Łódź 2019
 2. Ewa Mróz, Łączenie płaszczyzn jako czynnik kształtujący formę ubioru, Poznań 2017 (praca doktorska)
 3. Innovative costume of the next generation, Moskwa 2019
 4. Moda: Historia od XVIII do XX wieku, Instytut Ubioru w Kioto, 2012
 5. Harriet Worsley, 100 Idei, które zmieniły Modę, 2011
 6. Textildesign: Desing from experiment to series, University of Art and Desing Halle, 2015
 7. Alicja Woźniak, Wyróżnieni strojem: Huculszczyzna – tradycja i współczesność, Łódź 2012
 8. Alicja Woźniak, Wzornik: Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie, Łódź 2018
 9. Gala dyplomowa 2017, ASP Łódź
 10. Prime Time – Najlepsze Dyplomy 2017, 2018 , ASP Łódź
 11. Mistrz Hiromi Inayoshi prezentuje Unie Azjatycką, Łódź 2017
 12. Sploty Idei, ASP Łódź 2016
 13. Icons of Fashion the 20th Century, wyd. Prestel Verlag, 1999
 14. Sue Jenkyn Jones, Moda projektowanie, wyd. Arkady, Wydanie I, 2007
 15. New Fashion Illustration Dopres Books, wyd. Cypi Press, 2016
 16. Ingrid Loschek, Fashion of the Century. Chronik der Mode von 1900 bis heute, wyd. Battenberg
 17. Fashion Now i-D select the worlds 150 most important designers, edited by Terry Jones & Avril Mair, wyd. Taschen, 2002
 18. Umberto Eco, Dzieło otwarte
 19. Michał Federowicz, Kulturą w płot
 20. Krzysztof Łoszewski, Od spódnicy do spodni: Historia mody męskiej
 21. Caroline Levine, Od prowokacji do demokracji: czyli o tym, dlaczego potrzebna nam sztuka
 22. Susie Hodge, Przewodnik po sztuce współczesnej: Dlaczego pięciolatek nie mógł tego zrobić
 23. Jolanta Brach-Czaina, Na drogach dwudziestowiecznej myśli teatralnej
 24. Estel Vilaseca, Wybieg bez tajemnic : Organizacja pokazów mody
 25. Fiona Ffoulkes, Jak czytać modę: Szybki kurs interpretacji stylów
 26. Karolina Sulej, MODNI: Od Arkadiusa do Zienia
 27. Tadeusz Kudliński, Vademecum Teatromana
 28. Tadeusz Różewicz, Teatr niekonsekwencji
 29. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Czysta Forma w teatrze
 30. Roman Ingarden, Książeczka o człowieku
 31. Leszek Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach
 32. Iris van Herpen, album
 33. Collette Wolff, The Art of Manipulating Fabric
 34. Winifred Aldrich, Metric Pattern Cutting for Women's Wear
 35. Helen Joseph Armstrong, Patternmaking for Fashion Design: Pearson New Inte
 36. Clive Hallett, Fabric for Fashion: The Complete Guide: Natural and Man-made Fibres
 37. Pepin Van Roojen, Figure Drawing for Fashion Design

KONTAKT

usg@asp.wroc.pl

m.lisiecka@asp.wroc.pl

FB Scenografia ASP Wrocław