Pracownia Ubioru Kreacyjnego

Przedmioty:

Projektowanie Ubioru Kreacyjnego
 
dr hab. Urszula Smaza-Gralak, prof. ASP we Wrocławiu

as. Marianna Lisiecka

            Realizacja zadań o rosnącym stopniu trudności natury formalnej, obejmujących zróżnicowany zakres pojęć w obszarze kompozycji płaskiej i przestrzennej, opartych na obserwacji badanej rzeczywistości w kontekście zagadnień obejmujących obszar ubioru i mody, wzornictwa i sztuki;  rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i kreatywności, a tym samym świadomości plastycznej, zgodnie z  indywidualnymi możliwościami percepcyjnymi studenta. Poznawanie zasad tworzenia kompozycji brył i płaszczyzn - symetria, rytm, proporcje, kierunki, ciężar optyczny, łączenie elementów w różnych warunkach i kombinacjach, wzajemne relacje kształtów; układy kompozycyjne - statyka, dynamika, kontrast, iluzja, destrukcja, deformacja; środki wyrazu plastycznego - forma, barwa, światło, ruch; terminologia  plastyczna dotycząca mody, designu, ubioru.