Lewandowski - Palle Paweł

Paweł Lewandowski - Palle
Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów
Pracownia technologi malarstwa i technik malarskich

Ur. 5 kwietnia 1954 r. Pochodzi z Ciechocinka. Mieszka w Łazieńcu.
W 1974 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 1974-79 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych - obecnie Akademia Sztuk Pięknych - we Wrocławiu, początkowo na Wydziale Ceramiki i Szkła, a od 1975 r. na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa sztalugowego i projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce uzyskał w czerwcu 1979 roku w pracowniach profesorów: Zbigniewa Karpińskiego i Mieczysława Zdanowicza.
Od 1978 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a od 2003 r. Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów.
Od grudnia 2002 roku posiada tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych.
Od października 2004 roku jest profesorem zwyczajnym.
Prowadzi Pracownie: Technologii Malarstwa i Rysunku oraz Technik Malarskich.
Uprawia twórczość w zakresie malarstwa rozwijającą się w długich, wieloletnich, modyfikowanych i wzbogacanych cyklach obrazów, spośród których najważniejszymi są: "Długa i kręta droga", "Mój Ciechocinek", "Cała jaskrawość - druga jaskrawość", "Nocny ogród", "Schody do nieba", "Prowokacja B.", "Powrót do mojej ojczyzny", "Coraz głębsza noc", "Konstrukcje pamięci", "Wydarzenia", "Obrazy syntetyczne" oraz realizowany obecnie cykl "Góry". Jego abstrakcyjne malarstwo wpisuje się w nurt "strukturalizmu wrocławskiego"
Jest autorem około 690 obrazów malowanych na płótnie, zwykle technikami: olejną i olejno-pochodnymi: olejnożywiczną, wodoroztwarzalną olejną oraz akrylową i polimerową.
Jest autorem 50 indywidualnych wystaw malarstwa.
Brał udział w ponad 230 zbiorowych wystawach malarstwa w Polsce i około 30 zagranicą (Belgia, Białoruś, Bułgaria, Dania, Francja, Niemcy, Rosja, Szwecja, Włochy).
Za swoje obrazy uzyskał ponad 35 nagród i wyróżnień, z których najważniejszymi wydają się być: I Nagroda i Statuetka "Konika Morskiego" w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki "Konik Morski"- Szczecin 1981, Wyróżnienie Regulaminowe w IX Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Jana Spychalskiego - Poznań 1982, I Nagrody w konkursie Obraz Roku - Włocławek 1984, 87, 89 i 90, Wyróżnienie Regulaminowe w I Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego - Bydgoszcz 1986, II Nagrody w konkursie "Malarstwo, grafika i rysunek artystów regionu toruńskiego"- Toruń 1997 i 1998, II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na obraz inspirowany twórczością Edwarda Stachury - Nieszawa 2000, III Nagroda w III Triennale Plastyki Włocławskiej - Włocławek 2000, Wyróżnienie Regulaminowe w 6 Biennale Plastyki Bydgoskiej - Bydgoszcz 2002, II Nagroda w IX Konkursie Plastycznym "Włocławskie Impresje" 2002.
Jest laureatem Nagrody Ministra Kultury w ramach Programu Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży "TALENTY" w 1997 roku, czterech Nagród Wojewody Włocławskiego (1986, 93, 95 i 97) i czterech Nagród Rektora ASP we Wrocławiu (1981, 1983, 1989, 2001).

Paweł Lewandowski - Palle