Koło Naukowe Studentów Scenografii "309"

Koło Naukowe Studentów Scenografii "309" rozpoczyna swoją działalność.

Naszym celem jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie sztuki, w szczególności sztuk teatralnych oraz filmu poprzez :
• współpracę z wrocławskimi, krajowymi jak i międzynarodowymi teatrami, zespołami teatralnymi, ośrodkami kultury i sztuki;
• organizację i uczestnictwo w aktualnych wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą;
• organizację spotkań z przedstawicielami świata kultury i sztuki.

Opiekunem koła jest as. Mateusz Mirowski

Przewodniczący: Jakub Łukasz Syrkowski
Wice-przewodniczący: Adrianna Matwiejczuk oraz Katarzyna Bublewicz
Skarbnik: Klaudia Laszczyk
Sekretarz: Izabela Banaszek

Kontakt mailowy: kolonaukowe309@onet.pl

Facebook: https://www.facebook.com/kolonaukowescenografia309

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!