Kupczyńska-Jankowiak Lidia

prof. Lidia Kupczyńska-Jankowiak

Członek Wydziałowego Zespołu do Przeprowadzania Hospitalizacji Zajęć w kadencji 2016-2020

Członek Uczelnianej Komisji Oceniającej

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Ceramiki

I Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej

lja@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

­Ceramika Użytkowa


Urodzona w 1949 r. we Wrocławiu, w 1973 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę  Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, kierunek Ceramika. Dyplom z ceramiki zrealizowała w Pracowni prof. Haliny Olech, a malarstwa w Pracowni prof. Eugeniusza Gepperta i od tej pory związana jest z wrocławską uczelnią. Od 1994 jest profesorem ASP i prowadzi pracownię projektowania na Wydziale Ceramiki i Szkła. W dydaktyce  równolegle do nauczania projektowania koncentruje się na warsztacie i na procesie powstawania form, wydobywając z nich funkcje użytkowe. Systematycznie pracuje ze studentami na plenerach w Polsce, w Turcji, na Łotwie, w Portugalii. Wystawiała swoje prace m.in. we Francji, w Japonii, na Łotwie, w Turcji.

Formy ceramiczne traktuję na podobieństwo obiektów architektonicznych. Zabudowuję nimi przestrzeń w dynamiczny sposób, wprowadzając rytmiczne uskoki, żłobiny i zapadliska. W ostatnich pracach, pozornie coraz bardziej ascetycznych, koncentruję się na coraz bardziej  zabudowanym i skomplikowanym wnętrzu form. Swoje unikatowe prace realizuję w taki sposób, że mają one też charakter użytkowy.

Nagrody i stypendia

2011 – Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej

2006 – Medal Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta We Wrocławiu

1995 – I Nagroda na IV Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych

1989 – Nagroda Indywidualna International Ceramics Festival 89, Mino, Japonia

Konferencje

2014 – Professional Ceramic Today – Craftsmanship or Art,  konferencja naukowa, organizator Ceramik Department of Art Academi of Latvia

udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Częstochowie – konferencje towarzyszą kolejnym edycjom wystaw Ogólnopolskiego Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych makroregionu południowo-zachodniego

Wystawy

2013 – Dialog z Architekturą, wystawa indywidualna, Muzeum Architektury, Wrocław

2013 – Dialog z Architekturą II, wystawa indywidualna, Galeria Konduktorownia, Częstochowa

2014 – wystawa indywidualna, Galeria Miasta Polanicy Zdroju

2016 – Ceramika i szkło. Obszary sensualne, wystawa zbiorowa, Muzeum Miejskie Wrocławia Arsenał Miejski

2019 – Para, wystawa zbiorowa ceramiki i grafiki, Liberc, Czechy

2019 – udział w wystawie 70-lecia Wydziału Cisz, Galeria Opus Wrocław

Publikacje

2013 – Dialog z Architekturą, katalog autorski