Kaniowski Wojciech

Wojciech Kaniowski
Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów
Pracownia Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w latach 1972 - 1977. Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa i malarstwa architektonicznego pod kierunkiem prof. Konrada Jarodzkiego i prof. Mieczysława Zdanowicza. W roku 1977 rozpoczyna pracę dydaktyczną we wrocławskiej PWSSP jako asystent stażysta w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Zbigniewa Karpińskiego. Od roku 1979 do chwili obecnej realizuje program kształcenia w Pracowni Malarstwa w Architekturze i urbanistyce. W roku 1996 zostaje mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 1996 - 99 pełni funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Od roku 1998 - prorektor ds. dydaktycznych. W maju 2002 uzyskuje tytuł naukowy profesora. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym. W latach 1977 - 96 brał udział w kilkudziesięciu wystawach i konkursach malarskich otrzymując 10 nagród i wyróżnień. Swoje malarstwo prezentował na 26 pokazach indywidualnych w kraju i za granicą. Prace w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju, Niemczech, Kanadzie, Francji i USA.

Wojciech Kaniowski